Usnesení ze dne 21.03.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 21. 03. 2013 (místo konání: Hostinec U Kudrnů, místní část Bříza, obec Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 29/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 21.03.2013

Hlasování o usnesení č. 29/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 30/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.03.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 30/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 31/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.03.2013  jako ověřovatele zápisu pan Jaroslav Došel a pan Martin Hájek.

Hlasování o usnesení č.  31/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 32/2013: ZO bere na vědomí zprávu z rady obce konané dne 12.03.2013 a 28.2.2013 včetně přijatého rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení č. 32/2013: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 33/2013: Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu mikroregionu Svazku obcí památkové zóny 1866 zastupitele Ing. Svobodu, Ing. Fofa, MVDr. Nováka, JUDr. Zlatohlávkovou, pana Hájka.    

Hlasování o usnesení č. 33/2013: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno..

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 34/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Základní školy a mateřské školy, Všestary na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 do fondu tak, že navrhuje částku 50.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 67.856,11 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 34/2013: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 35/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu tělocvičny základní školy, které dosud byly užívány jako posilovny uchazeči V. Došelovi za měsíční nájemné 1.000,- Kč + úhrada energií. 

Hlasování o usnesení č. 35/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 36/2013: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Ing. Vladimíra Fofa, místostarostu obce k zastupování na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, která se koná dne 11.6.2013.

Hlasování o usnesení č. 36/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 37/2013: Ve věci navrhovaného mimoúrovňového křížení R 35 a D11 zastupitelstvo obce odsouhlasuje, z předložených variant zvolit variantu C s tím, že musí být zachována přímá průjezdnost mezi obcemi Bříza a Světí.

Hlasování o usnesení č. 37/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 38/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

·         Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  zpracování energetického auditu „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Všestary“, částka 12.100,- Kč,

·         František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary -  malířské práce – OÚ Všestary schodiště+suterén+chodba, částka 11.380,- Kč,

·         Radek Pražák - KLEMPÍŘSTVÍ, IČ: 74886282, Střezetice 50, 503 12 Všestary -  oprava oplechování Hasičské zbrojnice Chlum, částka 22. 022,- Kč,

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – oprava poškozeného stožáru veřejného osvětlení v obci Chlum, částka 10.959,- Kč,

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – rozdělení el. měření pro zasedací místnost a pro hasiče, částka 13.978,- Kč,

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – úprava hlavního rozvaděče v budově OÚ, částka 12.186,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 38/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 39/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí rady obce a schvaluje podání žádostí „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu ve Všestarech“ a „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“ v XIV. výzvě OPŽP.

Hlasování o usnesení č. 39/2013: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 40/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje přepracovaný rámec pro dotace spolkům programu „Všestarské neziskovky“ a současně rozdělení peněz pro rok 2013.

Hlasování o usnesení č. 40/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018