Usnesení ze dne 20.12.2012

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 20. 12. 2012 (místo konání: Restaurace Piccolo ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 130/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20.12.2012

Hlasování o usnesení č. 130/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 131/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.12.2012 návrhovou komisi ve složení  Ing. Jásenský, Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 131/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 132/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.12.2012 jako ověřovatele zápisu p. Ing. Svobodu a pana P. Vecka.

Hlasování o usnesení č. 132/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 133/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2013 sestaveného jako schodkový s příjmy ve výši 15 mil. 435 tis. Kč a výdaji ve výši 24 mil. 435 tis. Kč. Schodek činí 9 mil. Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

Hlasování o usnesení č. 133/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 134/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období let 2014 až 2016.  

Hlasování o usnesení č. 134/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 135/2012: ZO schvaluje návrh směnné smlouvy na pozemek 93/18 v k.ú. Všestary za pozemky 376/25 a 439/16 a 376/7 v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 135/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 136/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z programu „Všestarské neziskovky“ pro:

·         TJ Sokol Chlum částku 8.400,- Kč, jako příspěvek na kulturní odpoledne s dechovou muzikou Táboranka, které se uskutečnilo 14.7.2012,

·         Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na kovové lavice,

·         SDH Bříza částku 1.423,- Kč, jako příspěvek na zakoupení vánočního osvětlení pro strom v místním parku,

·         SDH Rosnice částku 1.695,- Kč, jako příspěvek na zakoupení kabelového bubnu,

·         SDH Všestary částku 6.953,- Kč, jako příspěvek na Dětský den, 2.953,- Kč, příspěvek na branný den, 2.500,- Kč, příspěvek na Adventní trhy, 1.000,- Kč, příspěvek na Mikulášskou nadílku, 500,- Kč,

·         TJ Sokol Všestary částku 11.918,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci „Štěpánská zábava“, 25.12.2012, 4.000,- Kč, příspěvek na pořízení rozvaděče elektrického proudu a elektrické kabely, částka 6.465,-Kč, a příspěvek na ceny do soutěží pro děti při Mikulášské nadílce, 8.12.2012, částka 1.453,-Kč,

·         Centrum pro rodinu Beránek částku 3.860,- Kč, jako příspěvek na „Christmas Party“ pro děti, 17.12.2012,

·         SDH Chlum částku 5.500,- Kč, jako příspěvek na zakoupení cen na hasičský ples.

Hlasování o usnesení č. 136/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.137/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury:

·         Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – Všestary ČOV u školy – oprava oběžného zařízení, MŠ Chlum – oprava vchodové branky, nerezové ochranné rohy, Bříza – pojezdový poklop, oprava Multikary a vleku, částka 27.038,- Kč,

·         Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – oprava ovládání el. topení na OÚ a připojení vánočního osvětlení, částka 4.140,- Kč,

·         Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Bříza“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, částka 295.850,- Kč,

·         Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Lípa“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, částka 285.091,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – stavební dozor investora na akci OÚ Všestary - hydroizolace, částka 38.400,- Kč,

·         M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce – oprava okna v Rozběřicích - hasiči, částka 9.828,- Kč,

·         Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207 – výrobě a montáž schodu a obkladů anglických dvorků ze žuly, částka 29.266,- Kč,

·         REKOS S+D, s.r.o., IČ: 25974149 – smlouva o dílo izolace proti vlhkosti OÚ – částka 643.881,74 Kč.

Hlasování o usnesení č. 137/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 138/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 - navýšení na straně příjmů o 482.000,- Kč, navýšení na straně výdajů o 482.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 138/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 139/2012: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s žádostí pana Jiřího Beránka o umístění změny místa podnikání na čp. 35, Všestary.

Hlasování o usnesení č. 139/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018