Usnesení ze dne 19. 11. 2009

 

(místo konání: hostinec v místní části Lípa)
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 259/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.11.2009 
Hlasování o usnesení č.259/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 260/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.11.2009 návrhovou komisi ve složení Ing.Pavel Šandera a p.Josef Macháček.
Hlasování o usnesení č. 260/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 261/2009 : ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.11.2009   jako ověřovatele zápisu p. Ing.Skořepová Božena a p.Josef Štefanka.
Hlasování o usnesení č. 261/2009: pro 13, proti 0., zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.262/2009: ZO pověřuje vedení obce vyvolat jednání s p. Novákem o odkupu pozemku kolem brouzdaliště a jednáním se Zemědělským družstvem Všestary o směně jejich pozemku č. 240 za některý z vhodných jiných pozemků ve vlastnictví obce.
Hlasování o usnesení č. 262/2009: pro  13, proti 0, zdržel se hlasování 0 -   bylo schváleno 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
Návrh usnesení č.263/2009: ZO ukládá investiční komisi, aby se sešla za účelem jednání o sportovním areálu Všestary o nově předkládaných hranicích za účasti zástupců ZŠ Všestary a TJ Sokol.  
Hlasování o usnesení č. 263/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
Návrh usnesení č. 264/2009: ZO schvaluje navýšení koeficientu daně z nemovitosti.
Hlasování o usnesení č.264/2009: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 265/2009: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem zemědělských pozemků o celkové výměře 24,2156 ha:
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018
Seznam pronajímaných zemědělských pozemků
Obec Všestary , 50312 Všestary
Obec
číslo listu vlastnictví
označení pozemku
kultura
celková výměra (ha)
podíl vlast.
příslušná výměra (ha)
Bříza u Všestar
LV 10001
KN 189
ostatní plocha
0,0396
1/1
0,0396
Bříza u Všestar
LV 10001
PK 189/2
 
0,0579
1/1
0,0579
Bříza u Všestar
LV 10001
PK 256/1
 
0,2691
1/1
0,2691
Bříza u Všestar
LV 10001
PK 256/2
 
0,4266
1/1
0,4266
Bříza u Všestar
LV 10001
PK 262
 
0,3733
1/1
0,3733
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 153/3
 
0,0102
1/1
0,0102
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 161
 
1,2045
1/1
1,2045
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 184/3
 
0,0213
1/1
0,0213
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 201/1
 
0,2928
1/1
0,2928
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 201/30
 
0,7881
1/1
0,7881
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 230/1
 
0,0132
1/1
0,0132
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 245/10
 
0,0180
1/1
0,0180
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 337/2
 
0,0632
1/1
0,0632
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 342
 
0,0727
1/1
0,0727
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 343/1
 
0,1498
1/1
0,1498
Chlum u Hradce Králové
LV 10001
PK 346/1
 
0,2239
1/1
0,2239
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 197
 
0,5787
1/1
0,5787
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 255/1
trvalý travní porost
0,0128
1/1
0,0128
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 255/2
orná půda
0,0332
1/1
0,0332
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 447/1
 
0,0392
1/1
0,0392
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 447/2
 
0,0129
1/1
0,0129
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 453
 
0,0133
1/1
0,0133
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 529
 
0,3115
1/1
0,3115
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 532
 
0,3938
1/1
0,3938
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 534
ostatní plocha
0,2152
1/1
0,2152
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 534
 
0,0084
1/1
0,0084
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 535
 
0,0432
1/1
0,0432
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 536
 
0,8447
1/1
0,8447
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 536
ostatní plocha
0,1897
1/1
0,1897
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 538
ostatní plocha
0,1486
1/1
0,1486
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 538
 
0,3833
1/1
0,3833
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 539
 
0,1388
1/1
0,1388
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 540
 
0,4538
1/1
0,4538
Rosnice u Všestar
LV 10001
KN 540
ostatní plocha
0,3310
1/1
0,3310
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 541
 
0,7430
1/1
0,7430
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 543
 
0,1144
1/1
0,1144
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 551
 
0,4144
1/1
0,4144
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 552
 
0,4342
1/1
0,4342
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 554/1
 
0,3571
1/1
0,3571
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 554/2
 
0,0345
1/1
0,0345
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 555
 
0,2313
1/1
0,2313
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 559/1
 
0,4115
1/1
0,4115
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 559/2
 
0,0910
1/1
0,0910
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 560
 
0,3615
1/1
0,3615
Rosnice u Všestar
LV 10001
PK 562
 
0,2461
1/1
0,2461
Rozběřice
LV 10001
KN 38/3
ostatní plocha
0,0378
1/1
0,0378
Rozběřice
LV 10001
PK 160/1
 
0,8033
1/1
0,8033
Rozběřice
LV 10001
PK 162
 
0,5150
1/1
0,5150
Rozběřice
LV 10001
PK 166
 
3,8207
1/1
3,8207
Rozběřice
LV 10001
KN 315
ostatní plocha
0,1778
1/1
0,1778
Rozběřice
LV 10001
KN 317
ostatní plocha
0,0378
1/1
0,0378
Rozběřice
LV 10001
KN 318/1
ostatní plocha
0,0451
1/1
0,0451
Rozběřice
LV 10001
PK 318/1
 
0,1011
1/1
0,1011
Rozběřice
LV 10001
PK 325/1
 
0,0670
1/1
0,0670
Rozběřice
LV 10001
KN 328
ostatní plocha
0,0392
1/1
0,0392
Rozběřice
LV 10001
PK 329
 
0,1381
1/1
0,1381
Rozběřice
LV 10001
PK 338
 
0,1249
1/1
0,1249
Rozběřice
LV 10001
PK 341
 
0,4402
1/1
0,4402
Všestary
LV 10001
KN 106/2
ostatní plocha
0,1381
1/1
0,1381
Všestary
LV 10001
KN 135/5
orná půda
0,0150
1/1
0,0150
Všestary
LV 10001
KN 145/1
trvalý travní porost
0,3332
1/1
0,3332
Všestary
LV 10001
PK 146/1
 
0,2431
1/1
0,2431
Všestary
LV 10001
PK 172
 
1,1728
1/1
1,1728
Všestary
LV 10001
PK 173/1
 
0,6641
1/1
0,6641
Všestary
LV 10001
PK 173/2
 
0,2552
1/1
0,2552
Všestary
LV 10001
PK 176/1
 
1,5136
1/1
1,5136
Všestary
LV 10001
PK 186/1
 
0,1807
1/1
0,1807
Všestary
LV 10001
PK 186/2
 
0,1915
1/1
0,1915
Všestary
LV 10001
PK 272
 
0,0899
1/1
0,0899
Všestary
LV 10001
KN 346/2
orná půda
0,6967
1/1
0,6967
Všestary
LV 10001
PK 416
 
0,0170
1/1
0,0170
Všestary
LV 10001