Usnesení ze dne 19.02.2015

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 19. 2. 2015 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 18/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.2.2015 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Radek Jásenský

Hlasování o usnesení č. 18/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 19/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.2.2015 jako ověřovatele zápisu Radovana Dvořáka a Josefa Macháčka

 

Hlasování o usnesení č. 19/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 20/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.2.2015

Hlasování o usnesení č. 20/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 21/2015: ZO souhlasí s připojením do kampaně Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2015.

Hlasování o usnesení č.  21/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 22/2015:  ZO pověřuje starostu obce razantně uplatnit stavby objektů protihlukových stěn v místních částech Lípa a Rozběřice, alespoň v rámci přípravy projektové dokumentace pro územní řízení, a to bez bližšího projednání v radě obce a zastupitelstvu obce.

Hlasování o usnesení č.  22/2015: pro …., proti ……, zdržel se …… – bylo/nebylo schváleno.

 

Podaný protinávrh

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 23/2015:  ZO pověřuje starostu obce uplatnit stavby objektů protihlukových stěn pro ochranu místní části Lípa a Rozběřice v rámci přípravy projektové dokumentace pro územní řízení.

Hlasování o usnesení č.  23/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 24/2015:  ZO ukládá starostovi obce dodatečně uplatnit požadavek na výstavbu protihlukových stěn u místní části Bříza.

Hlasování o usnesení č. 24/2015: pro 3, proti 0, zdržel se 7nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 25/2015: ZO požaduje vyhotovení nového znaleckého posudku jako podklad pro zaslanou kupní smlouvu podle současné legislativy, a to pro budoucí odprodej pozemku p.č. 306/45 (ostatní plocha) o výměře 710m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 306/24 (ostatní plocha) o výměře 2.103m2 v k.ú. Bříza u Všestar zapsaný na LV č. 10001 pro obec Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové  dle geometrického plánu č. 124-31/2013 ze dne 6.5.2013.

Hlasování o usnesení č. 25/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 26/2015: ZO schvaluje plán akcí kulturního výboru pro rok 2015.

Hlasování o usnesení č. 26/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 27/2015: ZO Všestary pověřuje investiční výbor provedením výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro provedení stavby na ČOV ve Všestarech (zvýšení kapacity na 1700 obyvatel), radu obce výběrem vítěze a starostu podpisem smlouvy s vítězem. 

Hlasování o usnesení č. 27/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 28/2015: ZO Všestary schvaluje podání žádosti o dotaci do OP Životní prostředí - Prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady

Hlasování o usnesení č.  28/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 29/2015: ZO Všestary pověřuje radu obce výběrem agentury, která zajistí podání žádosti o dotaci do OP Životní prostředí - Prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady, administraci projektu a výběr dodavatele.

Hlasování o usnesení č.  29/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 30/2015: ZO Všestary schvaluje podání žádosti o dotaci do programu obnovy venkova na zřízení sběrného dvora.

Hlasování o usnesení č. 30/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 31/2015: ZO Všestary bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2015

Hlasování o usnesení č. 31/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 32/2015: ZO schvaluje dar Základní škole a Mateřské škole PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  32/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 33/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

  • Městské divadlo Mladá Boleslav, IČ: 48683035, Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav – 30ks lístků na divadelní představení „Scapinova šibalství“, částka: 4.230,- Kč,
  • Matex HK, IČ: 25968807, Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové – Tělocvična ZŠ Všestary (závěrečná faktura) částka 3.071.896 Kč

Hlasování o usnesení č.  33/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 34/2015 ZO pověřuje investiční výbor vypracováním zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na opravu budovy bývalé hospody v Rosnicích v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Ing. Hroudou.

Hlasování o usnesení č. 34/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019