Usnesení ze dne 19.01.2012

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 19. 1. 2012 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 1/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.1.2012.

Hlasování o usnesení č. 1/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 2/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.1.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera a Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 2/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 3/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.1.2012 jako ověřovatele zápisu p. Pešek a p. Václavík. 

Hlasování o usnesení č. 3/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 4/2012: ZO pověřuje vedení obce vypsáním záměru na pronájem buňky, která je v majetku obce a je umístěna na hřišti ve Bříze.

Hlasování o usnesení č. 4/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 5/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje investiční výbor k prohlídce domu čp. 129. Na základě výsledku prohlídky a případně následných průzkumů ukládá vedení obce zahájit práce na odstranění zjištěných závad.

Hlasování o usnesení č. 5/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 6/2012: ZO schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy ve Všestarech na rok 2012 tak, jak ho přednesl ředitel školy. 

Hlasování o usnesení č. 6/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 7/2012: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v k.ú. Lípa.

Hlasování o usnesení č. 7/2012: pro 9 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 8/2012: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 (pro rok 2011) – snížení na straně příjmů o 103.600,- Kč, snížení na straně výdajů o 10.235.750,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 8/2012: pro 9 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 9/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí sponzorského daru pro Základní a Mateřskou školu PROINTEPO s.r.o., IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 9/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 10/2012: ZO souhlasí se zakoupením kominické sady pro JSDHO Chlum.

Hlasování o usnesení č. 10/2012: pro 9 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 11/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

  • M – STAV HK s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, Předměřice n. Labem – „Okapový chodníček u budovy MŠ a ŠJ Všestary, oprava bytového domu ve Bříze čp. 54“, částka 94.487,- Kč,
  • Lubomír Fidranský - FINE, IČ: 44416113, J. Košťála 32, Neděliště – „Servis plynového kotle a dopojení plynového sporáku ve Bříze čp. 54“, částka 2.453,- Kč,
  • Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16, Všestary – „Oprava utržené střechy na bazénu“ – živelná pohroma, částka 46.320,- Kč,

·   Ing. Jaroslav Štěchovský, aut. ing., IČ: 71225897, K Sokolovně 427/18, Hradec Králové – „Novelizované energetické audity pro budovy OÚ Všestary a MŠ Chlum“, částka 26.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 11/2012: pro 9 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 12/2012: ZO nesouhlasí se započtením faktury pana Jaromíra Bartoše, IČ 16277538, Zelená čp. 712, Česká Skalice za nový plynový kotel podle nájemní smlouvy ze dne 01.05.2010 s panem Martinem Rakem v Rozběřicích čp. 2, v částce 43.800,- Kč z důvodu nedodržení podmínek nájemní smlouvy, a to zejména Článku IV. bod 3.,  to je oznamovací povinnost v případě uvažovaných investic nájemcem.

Hlasování o usnesení č. 12/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 13/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou termínu k podání přihlášek neziskových organizací do programu Všestarské neziskovky z termínu 15.1. běžného roku do 30.1. běžného roku.

Hlasování o usnesení č. 13/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018