Usnesení ze dne 18.12.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 18. 12. 2014 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 52/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Černý, MUDr. Kovalský.

Hlasování o usnesení č. 52/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 53/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014  jako ověřovatele zápisu pan Macháček, paní Rezková.

Hlasování o usnesení č. 53/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 54/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014

Hlasování o usnesení č. 54/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasování 10

Návrh usnesení č. 55/2014: ZO pověřuje starostu podáním podnětu ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje na omezení průjezdu nákladních vozidel obcí Chlum s hmotností nad 7,5 tuny.

Hlasování o usnesení č. 55/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 56/2014: ZO Všestary bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všestary krajským úřadem KHK ze dne 5.12.2014 a pověřuje starostu obce případným doplněním vyjádření k zápisu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

Hlasování o usnesení č. 56/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 57/2014: ZO Všestary souhlasí s úhradou 1/3 nákladů na údržbu mostu SO222 Most na přeložce přístupové cesty přes R 35.  

JUDr. Zlatohlávková –            proti

Ing. Šandera –                                    zdržel se

pí. Rezková –              pro

Ing. Pleschinger –                  proti

p. S. Novák –               pro

p. Macháček –            pro

MUDr. Kovalský –                  proti

Ing. Fof –                    pro

p. Dvořák –                             proti

Ing. Derner –                          proti

Ing. Černý –                                        zdržel se

pí. Čapková –                                     zdržela se

Hlasování o usnesení č. 57/2014: pro 4, proti 5, zdržel se hlasování 3usnesení nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  58/2014: ZO Všestary bere na vědomí přijetí rozpočtového opatření č. 12 radou obce.
Hlasování o usnesení č. 58/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  59/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje občanům za výkon člena komise, nebo výboru a předsedy osadního výboru, kteří nejsou uvolnění ani neuvolnění členové zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 540,- Kč ode dne stanovení výše odměny.

Hlasování o usnesení č. 59/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0  - bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 60/2014: ZO Všestary schvaluje členy kulturního výboru:  Petra Rufferová (Bříza), Zdena Macháčková (Rosnice), Aleš Zlatohlávek (Rozběřice), Jakub Zvěřina (Chlum), Lenka Nožičková (Lípa)
Hlasování o usnesení č. 60/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 4bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  61/2014: ZO Všestary schvaluje členy osadního výboru Lípa:  Petr Vondrus, Václav Matějka ml.
Hlasování o usnesení č.  61/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  62/2014: ZO Všestary schvaluje členy osadního výboru Rosnice: Martina Pánková a Jiří Novák ml.
Hlasování o usnesení č. 62/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.  

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  63/2014: ZO Všestary zřizuje osadní výbor v místní části Bříza, volí jeho předsedu Josefa Václavíka a schvaluje členy  Martin Dufek a Milan Bělohoubek.

Hlasování o usnesení č.  63/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  64/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary ruší usnesení č. 44/2014 z 27. 2. 2014.

Hlasování o usnesení č.  64/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 65/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje, že správní území obce  Všestary je součástí regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020

Hlasování o usnesení č. 65/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  66/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary bere na vědomí informace z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866.

Hlasování o usnesení č.  66/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 67/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • SDH Chlum částku 3.720,- Kč, jako příspěvek na Mikulášskou nadílku (pronájem sálu, ceny pro děti,
 • SDH Všestary částku 9.605,- Kč, jako příspěvek na pořádání kulturních a sportovních činností: částka 2.653,- Kč na pálení čarodějnic, částka 717,- Kč na dětský den, částka 1.922,- Kč na mikuláše a částka 4.313,- Kč na zdobící materiál na pořádání akcí,
 • SDH Rozběřice částku 7.853,- Kč, jako příspěvek na uspořádání mikulášské nadílky, která se konala 6.12.2014,
 • SDH Rosnice částku 631,- Kč, jako příspěvek na úhradu úsporného přenosného stavebního osvětlení, které je určeno pro použití při pořádání společenských akcích,
 • TJ Sokol Chlum částku 8.160,- Kč, jako příspěvek na údržbu a opravu svěřeného majetku (hřiště, divadlo),
 • SDH Bříza částku 4.240,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s dovybavením zázemí zasedací místnosti.

Hlasování o usnesení č. 67/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 68/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů na uspořádání Tříkrálového koncertu v lednu 2015 do výše 5.000 Kč.

Hlasování o usnesení č. 68/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 69/2014: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

·         Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – doplatek pronájmu bazénu za školní plavání „říjen“, částka: 24.320,- Kč,

·         Zemědělské družstvo Všestary, IČ:00124087, Rozběřice, 503 12 Všestary – nafta „říjen“, částka: 3.660,- Kč,

·         ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – autobus na setkání seniorů, částka: 2.522,85 Kč,

·         Advertis Group s.r.o., IČ: 02478307, Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1-Nové Město –tabulky k dotacím z EU (3ks), částka: 1.997,- Kč,

·         Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16, 503 12 Všestary – oprava a zateplení střechy (verandy) na domě čp. 129 Všestary, částka: 59.118,05 Kč,

·         Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o., IČ: 60498005, Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4 – matriční tiskopisy, částka: 955,- Kč,

·         František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary – malířské a natěračské práce v obecním bytě na OÚ Všestary, částka: 9.773,- Kč,

 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“ - listopad, částka: 6.860,- Kč,

·         Mikroregion obcí památkové zóny 1866, IČ: 70955280, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves – členský příspěvek, částka: 75.851,50 Kč,

·         Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – vyhotovení GP č.z. 144-114/2014 v k.ú. Chlum u Hradce Králové –hasičská zbrojnice Chlum, částka: 6.171,- Kč,

·         RANA Hradec Králové spol. s r.o., IČ: 42197210, Hořická 22, 500 02 Hradec Králové – splátka za tisk a kopírování dle smlouvy, částka: 9.689,- Kč,

·         GEOPLAN-HK s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – geodetické práce – zaměření osvětlovacího kabelu v obci Rosnice (prodloužení VO), částka: 3.025,- Kč,

·         GEOPLAN-HK s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – geodetické práce – zaměření osvětlovacího kabelu v obci Chlum (prodloužení VO), částka: 2.420,- Kč,

·         Jaroslav Meliš, IČ: 68223838, Masarykova 808, 517 41 Kostelec nad Orlicí – záloha za provedení veřejnoprávní kontroly (ZŠ a MŠ, Všestary), částka: 6.000,- Kč,

·         KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257, Lublaňská 693/34, 500 02 Hradec Králové – nové knihy do knihovny ve Všestarech, částka: 2.650,- Kč,

·         INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – zrcadlo u zvoničky v Rozběřicích, patníky na Lípě – výjezd z obecní komunikace, částka: 11.626,- Kč,

 • Mgr. Roman Balada – Technology, IČ: 49339885, Lípa 16, 503 12 Všestary – poskytování telekomunikačních služeb - listopad, částka: 1.607,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – dokumentace skutečného provedení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 3.570,- Kč,

·         Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 29164338, I.P.Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary – odborný posudek využitelnosti minerální vody Všestarka, částka: 8.990,- Kč,

·         Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava – savice FIRE ELASTIK – JSDHO Chlum (dotace), částka: 4.986,- Kč,

·         VLTAVA-LABE-PRESS a.s., IČ: 61860981, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České Budějovice – předplatné ½ roční Hradecký deník, částka: 2.041,- Kč,

·         WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní kabiny, částka: 605,- Kč,

·         Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz a odstranění odpadu - listopad, částka: 33.515,- Kč,

·         Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – kontrola ČOV Bříza, rozbor, zhodnocení výsledků rozborů z výustí, částka: 2.046,10 Kč,

·         Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – doplatek pronájmu bazénu za školní plavání „listopad“, částka: 23.080,- Kč,

·         Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, Collinova 481, 502 00 Hradec Králové – poplatek za návrh vkladu (Chlum) 2x1000,-, částka: 2.000,- Kč,

 • ERAMONT s.r.o., IČ: 26001381, Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové – montáž venkovní sirény EZS a montáž ústředny v budově č.p. 2 Všestary, částka: 9.409,- Kč.
 • Jaroslav Meliš, IČ: 68223838, Masarykova 808, 517 41 Kostelec nad Orlicí – záloha 6.000 + doplatek za provedení veřejnosprávní kontroly (ZŠ a MŠ, Všestary), částka: 10.890,- Kč,

·     KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257, Lublaňská 693/34, 500 02 Hradec Králové – nové knihy do knihovny ve Všestarech, částka: 3.002,- Kč,

 • MH – KOVO, s.r.o., IČ: 25935232, Cerekvice nad Bystřicí 167, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí – plošina na opravu veřejného osvětlení (p. Srdínko), částka: 4.095,- Kč,
 • LIBOR SEHNOUTEK Spolek obecních lesů Nechanice, IČ: 47494310, Babice 60, 503 51 Chlumec n. C. – pěstební práce v obecním lese, částka: 6.797,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 69/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019