Usnesení ze dne 18.12.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18.12.2008 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Štefanku a p. Jaroslava Došela a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 248/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 249/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o usnesení č. 250/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování o usnesení č. 251/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na pronájem masérny a nabídku na pronájem občerstvení na bazénu dle záměru v usnesení č. 226/2008.
Hlasování o usnesení č. 252/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku 100.000,- Kč na opravu vnějších omítek – fasády kostela na Chlumu (farnost Všestary).
Hlasování o usnesení č. 253/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá IK a starostovi připravit řešení situace ve věci zpevnění komunikace v lokalitě Rosnice – sušárna po technické a právní stránce do 10.2.2009.
Hlasování o usnesení č. 254/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje způsob hlasování o odvolání starosty J. Macháčka jako hlasování tajné.
Hlasování o usnesení č. 255/2008: pro 10, proti 2, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje p. Mareše jako předsedu sčítací komise.
Hlasování o usnesení č. 256/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje p. Gabriela jako člena sčítací komise.
Hlasování o usnesení č. 257/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje JUDr. Zlatohlávkovou jako člena sčítací komise.
Hlasování o usnesení č. 258/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje odvolání pana Josefa Macháčka z funkce starosty Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 259/2008: pro 8, proti 4, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje částku ve výši 5.000,- Kč na pořádání Koncertu tříkrálového, který se bude konat 4.1.2009 ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 260/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Ing. B. Skořepovou zpracováním žádosti o dotaci na veřejné služby knihoven tak, aby mohla být Obcí doručena na adresu vyzyvatele do 9.1.2009.
Hlasování o usnesení č. 261/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přidělení příspěvku pro SDH Rozběřice ve výši 170.000,- Kč na pořízení vozidla.
Hlasování o usnesení č. 262/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO pověřuje radu Obce zajistit obstaravatele ve věci provedení inženýrské činnosti na vydání stavebního povolení pro Všestarské zastávky.
Hlasování o usnesení č. 263/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO ukládá odvolanému starostovi J. Macháčkovi protokolárně předat funkci dne 19.12.2008 v 15 hodin v budově č. 35 místostarostovi J. Marešovi. Přítomni budou předseda kontrolního výboru P. Gabriel a zastupitelka JUDr. Z. Zlatohlávková.
Hlasování o usnesení č. 264/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO ruší směrnici 4/2006 o podpisových vzorech a schvaluje novou 1/2008, která je přílohou usnesení. Příkazce pro bankovní operace jsou: místostarosta J. Mareš, předseda finančního výboru Ing. M. Derner a účetní J. Kolovratníková.
Hlasování o usnesení č. 265/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu následujících faktur:
- Vladimír Voltr-Metax (IČ 11158336) za rozběřskou zvoničku 148.750,- Kč (včetně DPH).
- setkání seniorů celkem 18.029,- Kč.
- Srdínko Ladislav-montáž elektro (IČ 43477194) za opravu sloupu VO na Chlumu 5.787,- Kč (pojistná událost).
- Srdínko Ladislav-montáž elektro (IČ 43477194) za elektromontážní práce (opravy VO ve všech místních částech, přechod a hasičská zbrojnice na Lípě, hřbitov a bazén ve Všestarech) 14.042,- Kč.
- Grimika s.r.o. (IČ 25270281) za rozbité sklo ve výši 3.582,- Kč. Jedná se o škodu, která bude uplatněna po osobě, která ji způsobila.
- Highway design, s.r.o. (IČ 27513351) za návrh stavby dle SOD 273.700,- Kč (chodníky).
- Konekt CZ s.r.o. (IČ 62064720) za požární materiál pro JSDHO Lípa 19.012,- Kč.
- Gienger Centron, s.r.o. (IČ 17048109) za dodávku vodoinstalačního materiálu pro hasičskou zbrojnici ve Bříze 8.548,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 266/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje financování nezpůsobilých výdajů tzn. podřezání nejstarší části budovy a provedení venkovních úprav projektu „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary čp.57 - budovy II.stupně“ ve výši 2,978.456,71 Kč dle podkladu CEP známého ke dni 18.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 267/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO pověřuje radu schválením případné změny částky uznatelných nákladů CEPu po dni 18.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 268/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy CEP zajištěním výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací za částku 60.000,- Kč + DPH.
Hlasování o usnesení č. 269/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018