Usnesení ze dne 18. 11. 2010

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary
ze dne 18. 11. 2010 (místo konání: místní část Všestary, zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 22/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 18. 11. 2010.
Hlasování o usnesení č. 22/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 23/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 18. 11. 2010 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Michal Derner.
Hlasování o usnesení č. 23/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 24/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 18. 11. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Ing. Radka Jásenského a pí. Mariku Čapkovou Dohnalovou.
Hlasování o usnesení č. 24/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 25/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem rady obce p. Přemysla Vecka.
Hlasování o usnesení č.25/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 26/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem rady obce p. Jaroslava Došela.
Hlasování o usnesení č.26/2010: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 27/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem rady obce p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č.27/2010: pro 6 proti 3 zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 28/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem rady obce p. Martina Hájka.
Hlasování o usnesení: č. 28/2010: pro 13 proti 0 zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 29/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem finančního výboru Ing. Boženu Skořepovou.
Hlasování o usnesení č. 29/2010: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 5 bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 30/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem finančního výboru Mgr. Ivonu Součkovou.
Hlasování o usnesení č. 30/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 5bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 31/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem kontrolního výboru pí. Marii Beňovou.
Hlasování o usnesení č. 31/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.32/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem kontrolního výboru Ing. Michala Dernera.
Hlasování o usnesení č. 32/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 33/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje zřízení kulturního výboru.
Hlasování o usnesení č. 33/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 34/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí předsedkyní kulturního výboru pí. Mariku Čapkovou Dohnalovou.
Hlasování o usnesení č. 34/2010: pro 13 proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.35/2010: Zastupitelstvo obce Všestary schvaluje zřízení výboru za životní prostředí.
Hlasování o usnesení č.35/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 36/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí předsedou výboru za životní prostředí MVDr. Michala Nováka.
Hlasování o usnesení č. 36/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 37/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členy výboru za životní prostředí p. Jan Martínek.
Hlasování o usnesení č.37/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 5bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 38/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členy výboru za životní prostředí p. Martin Hájek.
Hlasování o usnesení č. 38/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 39/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje zřízení investičního výboru.
Hlasování o usnesení č. 39/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 40/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí do investičního výboru předsedkyní JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 40/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 41/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary zřizuje osadní výbor v místní části Lípa ve složení: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka.
Hlasování o usnesení č.41/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 42/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary bude zřizovat osadní výbor v místní části Rozběřice na příštím zasedání zastupitelstva.
Hlasování o usnesení č. 42/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 43/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary jmenuje zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 43/2010: pro 5, proti 6, zdržel se hlasování 3 nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 44/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary jmenuje zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 44/2010: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 7nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 45/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s tajnou volbou zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866.
Hlasování o usnesení č. 45/2010: pro 11, proti 2, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 46/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary pro tajnou volbu schválilo mandátovou komisi ve složení p. Přemysl Vecek, p. Martin Hájek, p. Josef Václavík.
Hlasování o usnesení č.46/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3 bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.47/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí zástupcem obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č.47/2010: pro 8, proti 6, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.48/2010: Zastupitelstvo obce nominuje 5 členů pro valnou hromadu Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou, Ing. Michala Dernera, Ing. Vladimíra Fofa, p. Josefa Macháčka, Ing. Radka Jásenského.
Hlasování o usnesení č.48/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 49/2010: ZO přijímá doplněný jednací řád zastupitelstva obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 49/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 50/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotační titul na úpravu veřejného prostranství u II. stupně ZŠ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 50/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 51/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými návrhy smluv o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci na kanalizaci Bříza (194 tis.), Lípa (175 tis.), Chlum (246 tis), tj. celkem 615 tis. Kč a pověřuje starostku jejich podpisy.
Hlasování o usnesení č.51/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 52/2010: ZO bere na vědomí nařízení starostky o provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizačních komisí.
Hlasování o usnesení č. 52/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 53/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje předání předmětu nepeněžitého vkladu v souladu se smlouvou o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ: 481 72 898 ze dne 20. 10. 2010 a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování o usnesení č. 53/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 54//2010: ZO souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 číslo smlouvy RR/2010/082-SDH/MV/3 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č.54/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 55/2010: ZO souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z programu Všestarských neziskovek pro TJ Sokol Všestary ve výši 25.115,- Kč a pro SDH Chlum finanční příspěvek ve výši 9.534,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 55/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 56/2010: ZO schvaluje úhradu faktur Radek Hak, IČ: 65722256 na částku 47.457,20 Kč (oprava kotelny), REKOS S + D s.r.o., IČ: 25974149 na částku 28.598,40 Kč (hřbitovní domek), REKOS S + D s.r.o., IČ: 25974149 na částku 1,968.229,20 Kč (školka a školní jídelna).
Hlasování o usnesení č. 56/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 57/2010: ZO souhlasí s příspěvkem na tříkrálový koncert 5000,-Kč.
Hlasování o usnesení č. 57/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 58/2010: ZO souhlasí s příspěvkem společnosti DELTAX ve výši 20.000,-Kč na akci TT víkend dne 13. – 14.11.2010.
Hlasování o usnesení č. 58/2010: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3nebylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018