Usnesení ze dne 18.10.2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
č. 208/2007: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně změny v pořadí projednání navrhnutých bodů jednání.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
č. 209/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18.10.2007 p.Jaroslava Došela p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 210/2007: Ke splnění podmínek žádosti o podporu ze SFŽP ČR na projekt „Solární ohřev teplé vody – bazén Všestary“, souhlasí zastupitelstvo obce se zřízením zástavního práva na nemovitosti, které jsou v majetku obce, v adekvátní výši ve prospěch poskytovatele půjčky SFŽP ČR.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018