Usnesení ze dne 17.1.2009

 

Příloha č. 1 zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 1. 2009

Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 17. 1. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 12/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 17. 1. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Peška a p. Jana Martínka.
Hlasování o usnesení č. 13/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 17. 1. 2009.
Hlasování o usnesení č. 14/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vyřazením SO 02 (Podřezání a oprava nejstarší části objektu) z žádosti o poskytnutí dotace na akci „Přístavba a stavební úpravy základní školy v Obci Všestary č. 57 – budovy II. stupně“. 
Hlasování o usnesení č. 15/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo, že zdrojem financování projektu Přístavba a stavební úpravy základní školy v Obci Všestary č. 57 – budovy II. stupně nebude úvěr. 
Hlasování o usnesení č. 16/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO svěřuje radě obce do doby podání žádosti o dotaci na modernizaci ZŠ mandát k rozhodnutím ve věcech projektu ZŠ
Hlasování o usnesení č. 17/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo zahájit společné výběrové řízení na „Podřezání ZŠ“- SO02 a na „Nástavbu a přístavbu ZŠ“ – SO01 a SO03 v předstihu před rozhodnutím o přidělení dotace nejpozději v ½ dubna 2009. 
Hlasování o usnesení č. 18/2009: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Opravu a vestavbu II. stupně ZŠ a MŠ Všestary uzavřené dne 18. 5. 2007 mezi Obcí Všestary jako zadavatelem a Projekční kanceláří  - Ing. arch. Jan Zima (IČ 155 89 854) na projekt interiéru nových prostor (Cvičná kuchyň, jazyková učebna, hudebna, vybavení šaten) a na inženýrskou činnost na vypracování podkladů pro žádost o dotaci v celkové výši 17.850,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 19/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost o dotaci u MKČR do programu Veřejný informační systém knihoven (VISK3) a schvaluje spoluúčast obce na projektu ve výši 40%. Cena projektu celkem je 58.162,- Kč, vlastní podíl tak činí 23.127,- Kč. Žádost byla podána 9. 1. 2009.
Hlasování o usnesení č. 20/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018