Usnesení ze dne: 17.09.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 17. 9. 2015 (místo konání: Hostinec Na bojišti, místní část Chlum)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 122/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17.9.2015 návrhovou komisi ve složení  Ing. Jásenský Radek, Ing. Šandera Pavel

Hlasování o usnesení č. 122/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 123/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17.9.2015 jako ověřovatele zápisu Paní Rezková Ladislava, Ing. Černý Pavel

Hlasování o usnesení č. 123/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 124/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 17.9.2015

Hlasování o usnesení č. 124/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 125/2015: ZO Všestary schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt „Systém nakládání s odpady v obci Všestary – sběrný dvůr Všestary“.

Hlasování o usnesení č. 125/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 126/2015: ZO schvaluje k realizaci obkladu soklu zvoničky v Rozběřicích nabídku firmy Kamenoprůmysl, ve variantě šedá žula opracovaná za nabídkovou cenu  42.000,-  Kč vč. DPH

Hlasování o usnesení č. 126/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 127/2015: ZO bere na vědomí rozhodnutí o odložení realizace rekonstrukce sociálních zařízení v objektu bazénu Všestary.

Hlasování o usnesení č. 127/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 128/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 880007389/ 33 /BVB/P s RWE GasNet, s.r.o. , Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 27295567

na stavbu SO 511 Přeložka VTL přípojky DN 500 Praskačka – Všestary v km 92,700 – 95,300 jako přeložku vyvolanou stavbou dálnice D11 stavba 1106 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 128/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 129/2015: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 135/8 v k.ú. Všestary o výměře 636 m2 oddělený geometrickým plánem č. 403-103/2015 za celkovou kupní cenu 127 200,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 129/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 130/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 až 9/2015.

Hlasování o usnesení č. 130/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 131/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • NOHEJBAL klub Bříza částku 7.026,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze (poháry, ceny pro účastníky, 2ks nových míčů, 1x sada dresů), který se konal 12.9.2015,
 • SDH Bříza částku 1.292,- Kč, jako příspěvek na dětský den, který proběhl 6.6.2015,
 • SDH Rosnice částku 4.500,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci při akci „Oslavy 670. Výročí od první písemné zmínky o obci Rosnice“, která se konala 5. září 2015,
 • TJ Sokol Všestary  částku 4.488,- Kč, jako příspěvky na nákup cen na nohejbalový turnaj, který se konal 11.7.2015, na volejbalový turnaj, který se konal 29.8.2015 a na tenisový turnaj, který se konal 5.9.2015,
 • SDH Všestary částku 1.690,- Kč, jako příspěvek na zakoupení hrnce-automatu na teplé nápoje pro pořádání kulturních, dětských a sportovních akcí,
 • SDH Lípa částku 9.773,- Kč, jako příspěvek na pořádání kulturní akce – sousedské posezení, která se konala 20.6.2015,
 • SDH Chlum částku 7.806,- Kč, jako příspěvek na dětský den konaný dne 29.8.2015.

Hlasování o usnesení č. 131/2015: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 132/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Energia Projekt Servis s.r.o., IČ: 25950754, Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové – technická pomoc – výměna otopných těles 2NP. MŠ Chlum, částka: 2.420,- Kč,
 • MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ: 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové – „Projektová dokumentace úpravy ČOV Všestary z 1200 EO na 1700 EO“ dokumentace pro stavební povolení včetně projednání, částka: 60.500,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – opravy kovo (traktůrek, Multikára, vrata, …, částka: 6.407,- Kč,
 • Aliňák Jiří, IČ: 12348741, Rozběřice 28, 503 12 Všestary – oprava na voze VW Transporter – SDH Rozběřice, částka: 7.896,- Kč,
 • Jaromír Pořízek ASANACE, IČ: 12955434, Černilov 15, 503 43 Černilov – deratizace na určených místech obce Všestary, částka: 5.445,- Kč,
 • Miroslav Šolc – ANTELSAT, IČ: 70181357, Sovětice 6, 503 15 Nechanice – servisní práce na místním bezdrátovém rozhlasu, částka: 1.452,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (SDH Lípa sousedské posezení), částka: 1.210,- Kč,
 • OXFORD group, s.r.o., IČ: 25275828, Třebechovická 821, 500 03 Hradec Králové – roční revize a zkouška činnosti systému EPS – bazén Všestary, částka: 18.500,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – dopravní značky 2x zákaz vjezdu (ZŠ 1. stupeň), částka: 2.355,- Kč,
 • Petr Mácha Agentura Nordproduction, IČ: 66637643, Jiráskova 2318, 430 03 Chomutov – vystoupení P. Filipovské na setkání seniorů 21.11.2015, částka: 19.000,- Kč,
 • IDEALNI VRATA s.r.o., IČ: 25327470, Úvoz 88, 602 00 Brno – parkovací sloupky sklopné, částka: 11.814,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (Amfiteátr 2.7.), částka: 1.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (bitva 1866 – mezi 4.7.), částka: 1.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – meziservis a zapůjčení toaletních kabin (bitva 1866 –  4.7.), částka: 22.990,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (bitva 1866 – po 5.7.), částka: 1.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (Amfiteátr 13.7.), částka: 1.210,- Kč,
 • EXITERIA a.s., IČ: 28649419, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – policový regál – knihovna Všestary, částka: 3.750,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch – bitva 1866, částka: 4.356,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – dopravní opatření bitva 1866, částka: 5.571,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – opravy VO Rozběřice - oprava poškozených stožárů, částka: 20.691,- Kč,
 • Ing. František FROLA, IČ: 42266921, Štefánikova 314/13, 500 11 Hradec Králové 11 – projekt na úpravu prostranství u bývalé hospody Rosnice, částka: 5.000,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – sloupky ke značkám, částka: 3.146,- Kč,
 • AJAN, s.r.o., IČ: 25572610, Střítež 7, 674 01 Třebíč – kontejnery na plasty, částka: 27.104,- Kč,
 • Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby (smlouvy s ŘSD), částka: 10.587,- Kč,
 • ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – autobus na výlet Miletín, Zvičina, částka: 4.846,05 Kč,
 • Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, 508 00 Hořice – program MISYS-OBEC aktualizace dat, částka: 1.200,- Kč,
 • Sonepar Česká republika spol. s r.o., IČ: 47450436, Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové – díly pro podružné měření elekro - Sokolovna, částka: 4.748,44 Kč,
 • Miroslav Novák-Truhlářství, IČ: 13539736, Hvozdnice 38, 503 27 Lhota pod Libčany – zhotovení zvoničky – Rosnice, částka: 24.200,- Kč,
 • KONEKT-HADICE s.r.o., IČ: 62064720, Markovická 670, 500 03 Hradec Králové – požární hadice pro JSDHO Rosnice, částka: 1.252,- Kč,
 • ARBOPlan s.r.o., IČ: 28761278, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice – odborný posudek na stromy, částka: 2.467,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (Amfiteátr 28.8.), částka: 1.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (SDH Lípa rozloučení s prázdninami), částka: 1.210,- Kč,
 • STAVOKA Hradec Králové, a.s., IČ: 25272276, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – „Stavební úpravy bývalé hospody v Rosnicích“, částka: 331.866,50 Kč,
 • STAVOKA Hradec Králové, a.s., IČ: 25272276, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – terénní úpravy za zastávkou v Rosnicích, částka: 26.323,- Kč,
 • STAVOKA Hradec Králové, a.s., IČ: 25272276, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – oprava dešťové kanalizace v Rosnicích, částka: 54.493,10 Kč,
 • Zeppelin CZ s.r.o., IČ: 18627226, Lipová 72, 251 70 Modlenice – pronájem vysokozdvižné plošiny, částka: 5.662,- Kč,
 • FORPLAST SKUTEČ s.r.o., IČ: 64826147, V. Nováka 622, 539 73 Skuteč – plastové dveře – klubovna Rosnice, částka: 12.357,- Kč,
 • Ing. Břetislav Jirman, IČ: 11591960, Václavická 1716, 547 01 Náchod – znalecký posudek č. 1219/45/2015 k pozemku v kú Všestary, částka 1.500,- Kč,
 • Stanislav SLEZÁK, IČ: 10471553, Libníkovice 1, 503 46 Třebechovice pod Orebem – oprava plastových sedaček bazén Všestary, částka: 4.356,- Kč,
 • MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ: 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové – projektová dokumentace „ČOV Všestary – zvýšení kapacity z 1200 na 1700 EO – dokumentace k provedení stavby a pro výběr zhotovitele“, částka: 202.070,- Kč,
 • Duchoň Radoslav, IČ: 15589897, M. Horákové 419, 500 06 Hradec Králové 6 – technická pomoc při vypracování studie zdrojů tepla pro ZŠ, bazén, MŠ a ŠJ ve Všestarech, částka: 16.000,- Kč,
 • SPORTSERVIS Ponocný Martin, IČ: 76033236, Bašnice 6, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – vývěva, trubka vývěvy k hasičské stříkačce SDH Všestary, částka: 4.000,- Kč,
 • ROMAN VALENA, IČ: 49340743, Radíkovice 11, 503 27 Lhota pod Libčany – kovářské práce na nové zvoničce v Rosnicích, částka: 33.154,- Kč,
 • KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové – mobilní filtrace u požární nádrže Všestary, částka: 165.585,- Kč,
 • KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové – výměna technologie CHÚV bazén Všestary, částka: 266.200,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 132/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018