Usnesení ze dne 17.05.2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 116/2007: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 19.4.2007.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 117/2007: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 118/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 17.5.2007 MVDr.Michala Nováka a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 119/2007: ZO ukládá starostovi předložit na příštím zasedání ZO návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků pod stávající příjezdovou komunikací k čp.54 a 174 ve Všestarech.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 120/2007: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola, Všestary“ v těchto částkách: na žáka ZŠ ve výši 4.969,- Kč; na žáka MŠ Všestary ve výši 5.213,- Kč; na žáka MŠ Chlum ve výši 2.847,- Kč a příspěvek na ŠJ ve výši 1.805,- Kč na žáka.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 121/2007: ZO schvaluje příspěvek společnosti Deltax CZ (IČO: 25253310) ve výši 20.000,- Kč na úhradu provozu parní lokomotivy v rámci 8.ročníku TT Víkendu.
Pro 10, proti 1, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 122/2007: ZO schvaluje komisi pro přípravu podmínek o poskytování příspěvků ve složení ing.Šandera, p.Štefanka a JUDr.Zlatohlávková a pověřuje ji jejich zpracováním.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 123/2007: ZO schvaluje prodej travního traktoru prostřednictvím společnosti VitalTech (IČO: 00124087).
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 124/2007: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) na uspořádání letního tábora ve výši 1.000,- Kč na dítě, které je vedené v evidenci obyvatel Obce Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 125/2007: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) na uspořádání „Oddechového odpoledne“ ve výši 20.000,- Kč
Pro 6, proti 2, zdr.hl. 6 – usnesení nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 126/2007: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) na uspořádání „Oddechového odpoledne“ ve výši 10.000,- Kč
Pro 2, proti 8, zdr.hl. 4 – usnesení nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 127/2007: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) na uspořádání „Oddechového odpoledne“ ve výši 12.000,- Kč
Pro 9, proti 2, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno. 
    Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 128/2007: ZO bere na vědomí úpravu provozní doby mateřských škol po dobu letních prázdnin ve školním roce 2006-2007.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno. 
    Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 129/2007: ZO schvaluje financování rekonstrukce nebytových prostor v čp.53 ve Všestarech (cukrárna) z rozpočtu obce. 
Pro 2, proti 9, zdr.hl. 2 – usnesení nebylo schváleno. 
    Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 130/2007: ZO ukládá starostovi, aby ve spolupráci s účetní obce zajistil předání požadovaných dokladů potřebných pro splnění usnesení č. 77/2007.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno 
    Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 131/2007: ZO schvaluje částku 600,- Kč/hod za smluvní pronájmy bazénu a dále upravuje cenu za saunu na 1.200,- Kč/cyklus (2 hod).
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno. 
    Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 132/2007: ZO schvaluje objednávku žebříku s požárním košem na budovu hasičské zbrojnice na Lípě dle nabídky firmy Jiří Vondrus-zámečnictví (IČO: 70178267) ve výši 22.086,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno. 
    Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 133/2007: ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o přezkoumání smluv z pronájmu a nájmu budov a obecního majetku.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno 
    Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
č. 134/2007: ZO schvaluje Smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení se společností ASEKOL (IČO:127373231).
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018