Usnesení ze dne 16. 12. 2010

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 16. 12. 2010 (místo konání: místní část Všestary, zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 59/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 16. 12. 2010

Hlasování o usnesení č. 59/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 60/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16. 12. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Macháček a Ing. Pavel Šandera.

Hlasování o usnesení č. 60/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 61/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16. 12. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Došela a p. Josefa Peška.

Hlasování o usnesení č. 61/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 62/2010: Usnesení č. 49/2010, kterým ZO přijímá doplnění jednací řád Obce Všestary, se zrušuje.

Hlasování o usnesení č. 62/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 63/2010: ZO neschvaluje zápis minulého zasedání ZO Všestary konaného dne 18.11.2010.

Hlasování o usnesení č. 63/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 64/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2011 sestaveného jako schodkový a příjmy16,436.220 Kč a výdaji 18,936.220 Kč. Schodek činí 2,500.000 Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

Hlasování o usnesení č. 64/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 65/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období let 2012 až 2014.  

Hlasování o usnesení č. 65/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.

Návrh usnesení 66/2010 : Zastupitelstvo obce přijímá rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu r. 2010: Zvýšení na straně příjmů:

-neinvestiční transfery:

o 114.000,- Kč dotace na volby 15.-16.10.2010

o 8.181,- Kč – dotace na sčítání lidu na rok 2011

o 180.000,- Kč – dotace od úřadu práce

o 140.000,- Kč - dotace od obcí za žáky

o 43.500,- Kč – dary od obyvatel na výročí obce 650 let

 

Snížení na straně výdajů:

o 500.000,- Kč - na investice na kanalizaci

 

Zvýšení na straně výdajů:  

o 450.000,- Kč – pohřebnictví, opravy a udržování

o 150.000,- Kč – ostatní záležitosti kultury – 650 let obce.

Hlasování o usnesení č. 66/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 67/2010: ZO schvaluje pí. Z. Macháčkovou, p. A. Zlatohlávka, pí. P. Rufferovou a Mgr. L. Nožičkovou za členy kulturního výboru.

Hlasování o usnesení č. 67/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 68/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady měsíční odměnu 1.300,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 68/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 69/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce předseda výboru nebo komise měsíční odměnu ve výši 1.120,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 69/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 70/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena komise nebo výboru měsíční odměnu 880,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 70/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 71/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje občanům za výkon člena komise nebo výboru, kteří nejsou uvolnění ani neuvolnění členové zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 450,- Kč, vždy od prvého dne měsíce, v němž došlo k jejich zvolení.

Hlasování o usnesení č. 71/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 72/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje předsedovi osadního výboru p. J. Štefankovi měsíční odměnu 450,- Kč od 1. 12. 2010.

Hlasování o usnesení č. 72/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 73/2010: Zastupitelstvo obce  schvaluje výplatu odměn neuvolněným zastupitelům od 1.11.2010 dle funkčního zařazení, které bylo schváleno ustavujícím zasedáním zastupitelstva dne 8.11.2010, členům zastupitelstva, kteří byly zvoleni do funkcí na pozdějším jednání zastupitelstva vždy od prvého dne měsíce, ve kterém došlo k jejich zvolení

Hlasování o usnesení č. 73/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 74/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004439/VB 3 s ČEZ Distribuce, IČ: 24729035 jako oprávněným z věcného břemene a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 74/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 75/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004439/VB 5 s ČEZ Distribuce, IČ: 24729035 jako oprávněným z věcného břemene a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 75/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 76/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na kanalizaci v programu vyhlášeném Ministerstvem zemědělství České republiky a ukládá starostce její podání.  

Hlasování o usnesení č. 76/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 77/2010:  Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Královéhradeckému kraji na zajištění spolufinancování kanalizace z rozpočtu kraje. 

Hlasování o usnesení č. 77/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 78/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Bříza na nákup bezdrátových mikrofonů a rozhlasové ústředny ve výši 7.930,- Kč, žádost SDH Rosnice na nákup reproboxů a reproduktorových stojanů v celkové výši 3.957,- Kč, žádost SDH Všestary na čokoládové figurky pro děti a balíčky pro děti v celkové výši 3.822,- Kč, žádost SDH Rozběřice na mikulášskou nadílku ve výši 1.800,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 78/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 79/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na nákup teplákových souprav pro mládežnická družstva ve výši 12x 800 Kč (na člena bydlícího v naší Obci) v celkové výši 9.600,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 79/2010: pro 2, proti 6, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.

Návrh usnesení č. 80/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na nákup teplákových souprav pro mládežnická družstva ve výši 12x 500 Kč (na člena bydlícího v naší Obci) v celkové výši 6.000,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 80/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 81/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou určení již poskytnutého příspěvku Římskokatolické farnosti Všestary, IČ: 64809838 na opravu překladu a elektroinstalace v kostele Proměnění Páně.

Hlasování o usnesení č. 81/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 82/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ: 48623814 pro středisko Hospic Anežky České ve výši 10 000 Kč.

Hlasování o usnesení č. 82/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 83/2010: ZO schvaluje rámcový plán práce na volební období 2010- 2014.

Hlasování o usnesení č. 83/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 84/2010: ZO schvaluje vyhlášení záměru pronájmu hasičské zbrojnice ve Bříze s podmínkou, že objekt bude dále využíván tak, aby splňoval podmínky zařazení do integrovaného záchranného systému.

Hlasování o usnesení č. 84/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 85/2010: ZO pověřuje RO k provedení úkonů ve věci podání žádosti o dotaci na veřejné prostranství označované Úvoz mrtvých a pověřuje starostku jejím podáním.

lasování o usnesení č. 85/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 86/2010: ZO pověřuje RO k provedení potřebných úkonů při spolupráci na podání žádosti o dotaci na opravu opláštění budovy hasičské zbrojnice ve Bříze a pověřuje starostku jejím podáním. 

Hlasování o usnesení č. 86/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 87/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur od dodavatelů: astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 23.280,00 Kč, astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 23.280,00 Kč, astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 9.600,00 Kč, astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 10.200,00 Kč, IWWA, s.r.o., IČ: 27678202 na částku 15.000,00 Kč, PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 169.271,00 Kč, PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 188.264,00 Kč, PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 237.860,00 Kč, CEP, a.s., IČ: 00269760 na částku 72.000,00 Kč.

Hlasování o usnesení č. 87/2010: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 88/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na žáka MŠ pro Obec Třesovice ve výši 6.418,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 88/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 89/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar pro Základní a Mateřskou školu PROINTEPO s.r.o., IČ: 25263633 ve výši 10.000 Kč.

Hlasování o usnesení č. 89/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 90/2010: ZO schvaluje smlouvu o dotaci rekonstrukce pomníku „Šrámův kříž“ v Rozběřicích a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 90/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018