Usnesení ze dne 16.04.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 16. 04. 2013 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 41/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 16.04.2013

Hlasování o usnesení č. 41/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 42/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.04.2013 návrhovou komisi ve složení paní Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner

Hlasování o usnesení č. 42/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 43/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.04.2013  jako ověřovatele zápisu pan Jaroslav Došel, pan Hájek

Hlasování o usnesení č.  43/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 44/2013: Zastupitelstvo obce preferuje variantu místní komunikace s podjezdem pod dálničním tělesem D11 u místní části Bříza obce Všestary.

Hlasování o usnesení č. 44/2013: pro 8 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 45/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí radou obce přijaté rozpočtové opatření č. 3.

Hlasování o usnesení č. 45/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 46/2013: Zastupitelstvo obce doplňuje program jednání o bod 4.4. záměr pronajmout pozemek v k.ú. Lípa o k.ú. Bříza.

Hlasování o usnesení č. 46/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 47/2013: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem budovy č.p. 8 v místní části Lípa, a to jako budovy hasičské zbrojnice, pozemku evidovaného jako st. 60 a p.p. 330/1 vše v katastrálním území Lípa u Hradce Králové za nabídnuté nájemné na dobu určitou 7 let. Uchazeči o pronájem musí být vedeni ve spolku registrovaným Ministerstvem vnitra ČR.

Hlasování o usnesení č. 47/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 48/2013: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem budovy č.p. 84 v místní části Bříza, a to jako budovy hasičské zbrojnice, pozemku evidovaného jako st. 104 vše v katastrálním území Bříza u Všestar za nabídnuté nájemné na dobu určitou 7 let. Uchazeči o pronájem musí být vedeni ve spolku registrovaným Ministerstvem vnitra ČR.

Hlasování o usnesení č. 48/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 49/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         SDH Bříza příspěvek na ples a bowling ve výši 9.736,- Kč,

·         SDH Chlum příspěvek na dětský karneval za hudbu a sál ve výši 3.500,- Kč,

·         SDH Rozběřice příspěvek za odvoz odpadu ze společenských akcí a pořádání plesu ve výši 4.875,- Kč,

·         SDH Rosnice příspěvek na ples a bruslení v Jaroměři ve výši 8.286,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 49/2013: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 50/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

·         ateliér BOŘKE HK., IČ: 13204963, Za Škodovkou 507, 500 04 Hradec Králové 4 -  prováděcí projektová dokumentace stavebních úprav „1. stupeň ZŠ - podřezání“, částka: 79.000,90 Kč,

·         Ing. Karel Žáček – KZS, IČ: 43474438, K Zastávce 68/9, 503 41 Hradec Králové – provedení technického průzkumu a sond na objektu školy „1. stupeň ZŠ“, částka: 1.997,- Kč,

·         STAVO plast s.r.o. HK, IČ: 25297970, Jiráskova 537, 503 46 Třebechovice p. O. – plastové okno na buňce ve Bříze, částka: 9.018,- Kč,

·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – frézování pařezů Rozběřice – úvoz, částka: 2.541,- Kč,

·         Technické služby HK, IČ: 64809447, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 – kácení stromu, částka: 6.564,- Kč,

·         Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary “, částka: 12.100,- Kč,

·         PLANNING ART s.r.o., IČ: 28815351, Skalice, Skalička 49, 500 03 Hradec Králové – technické a projekční práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 110.715,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, projektová dokumentace pro provedení stavby na „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ CHLUM“, částka 33.880,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, provedení pasportu objektu Obecního úřadu ve Všestarech, částka: 12.100,- Kč,

·         Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary, provedené zámečnické a montážní práce od 1/2013 do 4/2013, částka 23.578,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 50/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 51/2013: ZO pověřuje starostku zajištěním projektové dokumentace na Snížení energetické náročnosti budovy I. stupně ZS Všestary.

Hlasování o usnesení č. 51/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018