Usnesení ze dne 16.02.2006

ZO bere na vědomí:

- novou nabídku pro rok 2006 společnosti RUND na likvidaci komunálního odpadu viz.příloha č.1).

ZO schvaluje:

- rozpočet obce na rok 2006 jako vyrovnaný ve výši 18.342,00 tis.Kč (viz.příloha č.2)
- rozpočtový výhled obce na období 2007-2009 (viz.příloha č.3)
- podání žádosti a následné uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hradec Králové a obcí Všestary o vykonávání úkolů Městskou policií na katastrálním území obce Všestary po dobu konání oslav "140.výročí bitvy u Hradce Králové", tj. 29.6. až 3.7. 2006.

ZO ukládává:

- starostovi jednat se Sokolem Chlum a dalším možném využití Sokolského cvičiště.
- starostovi zadat zpracování energetického auditu a studií pro úsporu provozních nákladů budovy II.stupně Základní školy Všestary.
- stavební komisi provést vyhodnocení předložených nabídek na Rekonstrukci chodníků a vjezdů na Lípě a na realizaci parkoviště ve Všestarech u Zdravotního střediska.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018