Usnesení ze dne 15.12.2005

Zastupitelstvo obce Všestary bere na vědomí:

- realizaci nákupu pozemku p.č.24/5 v k.ú.Rozběřice u Všestar.

Zastupitelstvo obce Všestary schvaluje:

- provedení opravy místní komunikace p.č.339 v k.ú.Chlum u Hradce Králové za cenu 77.303,50 Kč.
- prodej pozemku p.č.24 v k.ú.Rozběřice u Všestar o výměře 62 m2, za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
- úpravu rozpočtu v čerpání investičních prostředků s aktivem ve výši 1.967,- tis.Kč.
- odkoupení pozemku p.č.24/5 v k.ú.Rozběřice u Všestary o výměře 2.086 m2, za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Všestary ukládá:

- starostovi jednat s majitelkou pozemku p.č.347/1 v k.ú.Všestary u Hradce Králové o odkupu pozemku pod komunikací k veřejnému pohřebišti ve Všestarech.
- starostovi zadat nabídkové řízení na zpracování projektu dle urbanistické studie „Předprostor kostela ve Všestarech“, kterou zpracoval ing.arch.,ing.Pavel Doležal.


Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018