Usnesení ze dne 15.06.2006

Usnesení,
které schválilo zastupitelstvo Obce Všestary na svém zasedání dne 15.06.2006
při účasti 13 zastupitelů z 15 (86,7 %).
Zasedání zastupitelstva Obce Všestary
se uskutečnilo od 19.00 hodin v sále Hostince U polních myslivců na Lípě.

zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- úhradu faktury, kterou vystavila spol.RUND na částku ve výši 31.060,- Kč za odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu.
- usnesení č.1-8/2006 Valné hromady svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866.

zastupitelstvo obce schvaluje:
- odkoupení nábytku, kterým je vybaveno ubytovací zařízení Obce Všestary, za zůstatkovou hodnotu ve výši 22.919,40 Kč.
- smlouvu s Universitou Hradec Králové o pronájmu prostoru pro výuku v ubytovacím zařízení Obce Všestary s platností od 1.6.2006 do 31.5.2007.
- smlouvu o spolupráci č.13/2006 NS HK JIH mezi Obcí Všestary a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, o zřízení 3 zastávek naučné stezky po bojišti 1866.
- příspěvek na přestěhování nejstarší roubené školy, která stojí ve Všestarech, do skanzenu v Krňovicích ve výš 10 % z předpokládané ceny, která byla stanovena na 120.000,- Kč, tj. 12.000,- Kč. - příspěvek na Tříkrálový koncert, který se bude konat v lednu 2007, ve výši 5.000,- Kč.
- účast Stanislava Nováka, Přemysl Vecka a Josefa Macháčka st. na Valné hromadě svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866, která se konala 13.června 2006 v zasedací místnosti AFK Neděliště.

zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi: po dokončení akce „chodníky a vjezdy na Lípě“ svolat jednání se SUS Královéhradeckého kraje ohledně dalšího odvodnění komunikace.

starosta: Josef Macháček ml.
místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018