Usnesení ze dne 15.03.2007

č.60/2007: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.2.2006.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č.61/2007: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 62/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 15.3.2007 p.Radovana Dvořáka a p.Jana Martínka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno

č. 63/2007: ZO souhlasí se zahájením výběrového řízení na projektovou dokumentaci na rekonstrukci ZŠ II.st. v počtu 2 uchazečů.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 64/2007: ZO pověřuje investiční komisi přípravou podmínek pro výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ II.st.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 65/2007: ZO pověřuje investiční komisi přípravou projektu „Všesportovní areál Sokolovna“.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 66/2007: ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na akci „Obecní úřad Všestary-zateplení fasády, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků, výměna oken a energetické posouzení objektu“, dle nabídky společnosti Obchodní projekt HK v.o.s. (IČO: 25297066) v konečné výši 159.269,- Kč (bez DPH).
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 67/2007: ZO souhlasí s rozšířením projektové dokumentace na akci „Obecní úřad Všestary-zateplení fasády, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků, výměna oken a energetické posouzení objektu“ o studii přestavby půdního prostoru na bytový fond.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 68/2007: ZO se připojuje k „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova.“
Pro 11, proti 1, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 69/2007: ZO souhlasí s úhradou faktury od projekční kanceláře ing.Jan Vašata-VATOP (IČO: 11145692) ve výši 19.468,40 Kč - za zaměření a zakreslení stavební části budovy ZŠ II.st. ve Všestarech, které bylo provedeno v souvislosti s úpravou ústředního topení.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 70/2007: ZO schvaluje objednávku na zpracování kolmých leteckých snímků intravilánů všech místních částí Obce Všestary společností Jas Air (IČO: 63887321) za nabídkovou cenu 64.200,- Kč.
Pro 0, proti 13, zdr.hl. 0 – usnesení nebylo schváleno.

č. 71/2007: ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu ve Všestarech za účelem provozování masérských služeb s pí.Vlastou Petrovou, Světí 9, nar.9.2.1956.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 72/2007: ZO stanovuje podmínky uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu ve Všestarech za účelem provozování masérských služeb takto: měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč, za poskytované služby je stanovena částka 200,- Kč měsíčně a smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2007.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 73/2007: ZO schvaluje návrh na přesunutí bodu jednání o vstupu obce do místní akční skupiny na příští zasedání zastupitelstva obce.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 5 – usnesení bylo schváleno.

č. 74/2007: ZO schvaluje vstup Obce Všestary do o.p.s. Hradecký venkov prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 (IČO: 70955280).
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 5 – usnesení bylo schváleno.

č. 75/2007: ZO schvaluje záměr zpracování Změny č.2 Územního plánu Obce Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 76/2007: ZO souhlasí se zachováním stávajících cen u objednávek na rezervaci bazénu, které byly předloženy do 15.2.2007.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 77/2007: ZO pověřuje finanční výbor provedením rozboru hospodaření bazénu za rok 2005 a 2006.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 78/2007: ZO schvaluje příspěvek Restauraci Kabakčiev (IČO: 73579459) ve výši 3.000,- Kč na uspořádání Společenského plesu.
Pro 2, proti 3, zdr.hl. 8 – usnesení nebylo schváleno.

č. 79/2007: ZO pověřuje starostu oslovit správce komunikace II.tř., která prochází obcí Chlum ve věci úpravy krajnic.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 80/2007: ZO pověřuje starostu přijmutím opatření k prořezaným stromům..
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018