Usnesení ze dne 15.02.2007

č. 34/2007: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 21.12.2006.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 35/2007: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 36/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18.1.2007 MVDr.Michala Nováka a p.Jana Martínka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 37/2007: ZO schvaluje návrh smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a provoz kabelu nn přípojky pro provoz mýtné brány, kterou předložila společnost Infram a.s. (IČ: 25070282) mezi Obcí Všestary a ČR-Ministerstvem dopravy ČR.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 38/2007: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na digitalizaci ÚPO na základě nabídky ZPK spol.s r.o., Hořice (IČ: 15055531).
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 39/2007: ZO pověřuje pí.Marii Beňovou vedením Kroniky Obce Všestary. Odměna je stanovena ve výši 5.000,- Kč za zpracovaný rok.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 40/2007: ZO schvaluje odměnu p.Josefu Macháčkovi za 36 let práce pro obec formou zakoupení zájezdu/rekreace pro dvě osoby dle vlastního výběru.
Pro 9, proti 1, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

č. 41/2007: ZO schvaluje odměnu p.Josefu Macháčkovi za 36 let práce pro obec formou pamětní desky.
Pro 3, proti 4, zdr.hl. 6 – usnesení nebylo schváleno.

č. 42/2007: ZO schvaluje zařazení vybavení prodejny potravin v Rozběřicích do movitého majetku obce.
Pro 0, proti 10, zdr.hl. 3 – usnesení nebylo schváleno.

č. 43/2007: ZO schvaluje provedení rekonstrukce zvoničky na Lípě a její přemístění na původní místo mezi čekárnu a „křížek“.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 44/2007: ZO schvaluje vyhlášení nabídkového řízení na zrestaurování pomníku „křížek“ na Lípě.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 45/2007: ZO schvaluje příspěvek SDH Rozběřice (IČO: 64807967) ve výši 40.000,- Kč na pořízení požární stříkačky v modifikaci pro požární sport.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 46/2007: ZO schvaluje příspěvek Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (IČO: 486345) ve výši 60.000,- Kč na opravu vybraných pomníků.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 47/2007: ZO schvaluje zadat zbývající dětská hřiště (Chlum, Rosnice a Rozběřice) pí.Michaela Dočekalová, dětská hřiště, zahradní architektura (IČO: 68710925).
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 48/2007: ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2006, kdy částka ve výši 40.000,00 Kč bude převedena do fondu odměn a částka ve výši 78.892,60 Kč bude do fondu rezerv.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 49/2007: ZO schvaluje rozpočet ZŠ na rok 2007 ve výši 2.950,- tis.Kč s výhradou na rozklíčování jednotlivých kapitol.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 50/2007: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007, který je sestavený jako schodkový ve výši 18.019,91 tis.Kč, kde schodek je kryt rezervou vytvořenou v roce 2006.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 51/2007: ZO schvaluje rozpočtový výhled Obce Všestary na období 2008-10.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 52/2007: ZO vyhlašuje záměr o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu za účelem provádění masérských služeb bez stanovení podmínek pronájmu.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 53/2007: ZO schvaluje dodatek OZV č.7/2004 o místním poplatku ze psů, kde s v čl.3 mění stáří psa, za kterého se platí poplatek ze 6 měsíců na 3 měsíce.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení nebylo schváleno.

č. 54/2007: ZO schvaluje úhradu studie rekonstrukce nebytových prostor čp.53 ve Všestarech (cukrárna) spol.Zich a spol., s.r.o. (IČ: 25267027) ve výši 11.662,- Kč.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 55/2007: ZO schvaluje úpravu vstupného do krytého bazénu a sauny ve Všestarech s platností od 1.3.2007 v následující podobě:
- vstupné děti ……….… bazén 20,- Kč a sauna 30,- Kč
- vstupné dospělí ……… bazén 40,- Kč a sauna 80,- Kč
- permanentka děti ……. bazén 160,- Kč
- permanentka dospělí … bazén 320,- Kč a sauna 700,- Kč
- pronájem bazénu ……. v provozní době 800,- Kč a mimo 1.000,- Kč
- pronájem sauny ……… v provozní době 700,- Kč a mimo 1.000,- Kč
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 56/2007: ZO schvaluje zadání prací na údržbě veřejné zeleně v místních částech Obce Všestary dle předložené nabídky ve výši 387,6 tis.Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 57/2007: ZO svoluje k vydání souhlasu s pobytem Mgr.Miroslavy Paulovičové v čp.54 ve Bříze.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 58/2007: ZO schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na dílo „Všestary – rekonstrukce místní komunikace-hřbitovní“ projekční kanceláři Stanislav Stejskal, Dopravní projekce (IČ: 15586677), za cenu pevnou ve výši 42.007,- Kč.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

č. 59/2007: ZO schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na dílo „Všestary – chodník ke Střezeticím“ projekční kanceláři Stanislav Stejskal, Dopravní projekce (IČ: 15586677), za cenu pevnou ve výši 42.364,- Kč.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018