Usnesení ze dne 14. 10. 2010

 

(místo konání: místní část Všestary hostinec „U BENNYHO“)
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 161/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 14.10.2010.
Hlasování o usnesení č. 161/2010: pro 9 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 162/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 14.10.2010 návrhovou komisi ve složení p. Petr Gabriel a p. Josef Pešek.
Hlasování o usnesení č. 162/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 163/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 14. 10. 2010 jako ověřovatele zápisu Ing. Boženu Skořepovou a p. Radovana Dvořáka.
Hlasování o usnesení č. 163/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 164/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO, konaného dne 23.4.2009, kterou se opravuje text usnesení č. 122/2009, které správně zní:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu Obce Všestary, který bude řešit také podněty a návrhy podané v souvislosti s Výzvou fyzickým a právnickým osobám na území Obce Všestary, jež byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 64/2009.
Pořizovatelem územního plánu bude Magistrát města Hradec Králové, tj. úřad územního plánování, dle § 6 odst. 1, písm. c) stavebního zákona, a schvaluje zastupitele Ing. Michala Dernera – místostarostu obce jako určeného zastupitele k pořízení nového Územního plánu obce Všestary a ukládá mu spolupracovat s úřadem územního plánování ve věci tohoto územního plánu.
Hlasování o usnesení č. 164/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 165/2010: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 24.9.2010.
Hlasování o usnesení č. 165/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 166/2010: ZO souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi Obcí Všestary a Kateřinou Němečkovou na směnu pozemku označeného v geometrickém plánu č. 131-245/2009 jako parcela č. 63/2 o výměře 43 m2 na straně jedné za pozemek označený v témže geometrickém plánu jako parcela č. 330/16 o výměře 43 m2 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 166/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 167/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Jiří Smetiprach, IČ 12975206 ve výši 17.490 Kč; Josef Malý, IČ: 13537326 ve výši 10.906,50; Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 ve výši 8.280 Kč ave výši 9.252 Kč; Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207 ve výši 9.163 Kč; Ing.arch. Jan Zima, IČ: 15589854 ve výši 18.708 Kč; Astalon s.r.o., IČ: 27542009 ve výši 17.700 Kč, M-STAV s.r.o., IČ: 26003589 ve výši 11.760 Kč, Oblastní spolek Českého červeného kříže, IČ: 75060183 ve výši 68.318,40 Kč, RTS a.s., IČ: 25533843 ve výši 24.000 Kč, Jiří Fanta-INKA, IČ: 15643468 ve výši 28.939 Kč.
Hlasování o usnesení č. 167/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018