Usnesení ze dne 13.02.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 13. 02. 2014 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 20/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 13.02.2014.

Hlasování o usnesení č. 20/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 21/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 13.02.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Šandera.

Hlasování o usnesení č. 21/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 22/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 13.02.2014  jako ověřovatele zápisu: p. Hájek, p. J. Došel.

Hlasování o usnesení č. 22/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 23/2014: ZO souhlasí s vypracovaným zadáním územní studie na lokalitu V-Z7 a V-Z8 Všestary s projednanými připomínkami.

Hlasování o usnesení č. 23/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 24/2014: ZO souhlasí s doplněním programu jednání o územní studie z vlastního podnětu na lokalitu V-Z5 v k.ú Všestary  a 1. etapy „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové.

Hlasování o usnesení č. 24/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 25/2014: ZO rozhodlo o pořízení územních studií pro lokality:

1) C-Z1 Chlum – plochy smíšené obytné venkovské

2) O-Z1 Rozběřice – plochy smíšené obytné venkovské

3) V-Z4 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

4) V-Z14 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

5) V-Z15 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské

6) V-Z18 Všestary – zeleň – ochranná a izolační

8) R-Z3 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské

9) R-Z4 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské

10) B-Z1 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

11) B-Z2 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

a jako pořizovatele územních studií vybírá MMHK odbor hlavního architekta.    

Hlasování o usnesení č. 25/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 26/2014: ZO rozhodlo o vypracování územní studie z vlastního podnětu na lokalitu V-Z5 Všestary v návaznosti na stávající sportovní areál a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.

Hlasování o usnesení č. 26/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 27/2014: ZO rozhodlo o vypracování 1. etapy územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.

Hlasování o usnesení č. 27/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019