Usnesení ze dne 10.04.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 10. 04. 2014 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 54/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 10.04.2014.

Hlasování o usnesení č. 54/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 55/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 10.04.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Šandera

Hlasování o usnesení č. 55/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 56/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 10.04.2014  jako ověřovatele zápisu Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel

Hlasování o usnesení č. 56/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 57/2014: Zastupitelstvo obce prohlašuje pořízení hracích prvků na zahradu MŠ Všestary investicí roku 2014.

Hlasování o usnesení č. 57/2014: pro 11, proti 0, držel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 58/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výtěžku podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách na sport a tělovýchovu v procentuelním dělením Sokol Chlum 18%, ŠK Lípa 18%, Nohejbalový klub Bříza 18% a Sokol Všestary 46%.

Hlasování o usnesení č. 58/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11  
Návrh usnesení č. 59/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální výpočet rozdělení příspěvku všestarským neziskovkám pro rok 2014.

Hlasování o usnesení č. 59/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 60/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         SDH Chlum celkovou částku 13.000,- Kč, jako příspěvek 9.500,- Kč na pronájem sálu a hudbu při hasičském plese, který se konal 18.1.2014, příspěvek 3.500,- Kč  na karneval, který se konal 15.3.2014,

·         SDH Rozběřice celkovou částku 4.293,- Kč, jako příspěvek 3.500,- Kč na uspořádání hasičského plesu, která se konal 1.3.2014, příspěvek 793,- Kč na svoz komunálního odpadu po kulturních a společenských akcích SDH Rozběřice,

·         SDH Všestary částku 1.995,- Kč, jako příspěvek na dětský karneval – odměny a ceny pro děti,

·         SDH Rosnice částku 4.500,- Kč, jako příspěvek na hudbu při hasičském plesu, který se konal 25.1.2014.

Hlasování o usnesení č. 60/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 61/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 25.000,- Kč na oslavu 125. výročí založení SDH Bříza.

Hlasování o usnesení č. 61/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 62/2014: ZO schvaluje úhradu faktur:

CIVAS, s.r.o. IC 25281810 ve výši 26.136,- Kč /zálohová faktura/ na nákup antuky.

Tomáš Kocián, IC 60140704 ve výši 48.661,- Kč tepelná izolace stropu a sádrokartonu – zasedací místnost JSDHO Rozběřice

Irena Pištorová Bečková, IC 01303066, částka 4.500,- Kč polohopis a výškopis – hospoda Rosnice,

SOVIS, s.r.o, IC 25253697 11.681,- Kč – zametení silnic v obcích

Luboš Valášek, IC 64212939, 3.872,- Kč – rovnání terénu, práce s bagrem – obecní pozemky Lípa

Hlasování o usnesení č. 62/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 63/2014: ZO pověřuje vedení obce jednáním se společností IBR Consulting, s.r.o. a RSD k jednání nad projektovou dokumentací k rychlostní silnici R 35 Sadová – Plotiště za předpokladu, že projektová dokumentace bude předložena s předstihem alespoň 7 pracovních dnů v papírové i elektronické podobě.

Hlasování o usnesení č. 63/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 64/2014: ZO schvaluje záměr na směnu pozemků podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, který vyhotovil Bc. Jiří Helinger – TERAGIS, Žižkova 332, Hořice, číslo plánu 133-63/2013 pro obec Všestary, katastrální území Bříza u Všestar, geometrický plán byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové dne 29.01.2014 pod číslem 1671/2013.

Podle jednacího řádu bylo hlasováno jmenovitě, první hlasující vylosován: 

Ing. Svoboda – pro návrh,

Ing. Šandera – pro návrh,

JUDr. Zlatohlávková – zdržela se,

pí. Čapková Dohnalová – pro návrh,

Ing. Michal Derner – pro návrh,

p. J. Došel – zdržel se,

Ing. Fof – pro návrh,

p. Hájek – pro návrh,

p. Macháček – pro návrh,

p. Pešek – pro návrh

Hlasování o usnesení č. 64/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 65/2014: ZO bere na vědomí doručený a akceptovaný návrh smlouvy č. 1315003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí se Státním fondem životního prostředí České republiky na „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu ve Všestarech“.

Hlasování o usnesení č. 65/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 66/2014: ZO bere na vědomí obcí Všestary provedené vyhodnocení realizace Strategie rozvoje Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 v období 2004 – 2013.

Hlasování o usnesení č. 66/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 67/2014: ZO ruší usnesení zastupitelstva číslo 71/2010 a 72/2010

Hlasování o usnesení č. 67/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 68/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje občanům za výkon člena komise nebo výboru, kteří nejsou uvolnění ani neuvolnění členové zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 540,- Kč od 1.4.2014, případně od prvého dne měsíce, v němž došlo k jejich zvolení.  

Hlasování o usnesení č. 68/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 69/2014: Zastupitelstvo obce  schvaluje předsedovi osadního výboru Josefu Štefankovi měsíční odměnu 540,- Kč od 1.4.2014.

Hlasování o usnesení č. 69/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 70/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí radou obce dne 17.3.2014 přijaté rozpočtové opatření č. 1 a ze dne 7.4.2014 přijaté rozpočtové opatření č. 2.

Hlasování o usnesení č. 70/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 71/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z rady obce.

Hlasování o usnesení č. 71/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 72/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pachtovní smlouvy se Statkem Dlouhé Dvory, s.r.o. IČ 27465951 na základě zveřejněných záměrů.

Hlasování o usnesení č. 72/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 73/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pachtovní smlouvy se Zemědělským družstvem Všestary, IČ 00124087 na základě zveřejněného záměru.

Hlasování o usnesení č. 73/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 74/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje radu výběrem zpracovatele žádosti o dotaci na kanalizaci.

Hlasování o usnesení č. 74/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019