Usnesení ze dne 1. 9. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 1. 9. 2011 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 148/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary (včetně navrženého doplnění) konaného dne 01.09.2011.

Hlasování o usnesení č. 148/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 149/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 01.09.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera a Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 149/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 150/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 01.09.2011 jako ověřovatele zápisu p. Peška a Ing. Jásenského.

Hlasování o usnesení č. 150/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10 
Návrh usnesení č. 151/2011: ZO bere na vědomí skutečnost, že byly zaslány připomínky dotčených orgánů státní správy k návrhu územního plánu Všestary, které nebylo možné k dnešnímu jednání nastudovat, budou zastupitelům obratem zaslány. Pro nedostatek času k analýze pověřuje paní starostku zajištěním dopadu zaslaných vyjádření.

Hlasování o usnesení č. 151/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 152/2011: ZO schvaluje vítěze soutěže S a M silnice a mosty, a.s. IČ 25018094 za nabídkovou cenu 349.110,- Kč na opravu komunikace v místní části Rosnice a pověřuje paní starostku uzavřením smlouvy o dílo. Nedojde-li k uzavření smlouvy s prvním v pořadí, bude jednáno s dalšími uchazeči.

Hlasování o usnesení č. 152/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č.153/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – zvýšení na straně příjmů o 3.818,55 tis. Kč, zvýšení na straně výdajů o 1.655,30 tis. Kč a o částku 2.163,25 tis. Kč zvýšení rezervy na výdajích.

Hlasování o usnesení č. 153/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 154/2011: ZO akceptuje předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č. UZSVM/H/17325/2011-HMSU a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Hlasování o usnesení č. 154 /2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 155/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dům čp. 129 Všestary s manželi Ivetou a Janem Hofmanovými s výší měsíčního nájmu 7.555,- Kč a pověřuje paní starostku uzavřením nájemní smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 155/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 156/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku předložený Mikroregionem obcí památkové zóny 1866 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 156/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 157/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy č. 4/2011 předloženou Společná Cidlina o.s., IČ: 26662779 a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Hlasování o usnesení č. 157/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 158/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace a pověřuje starostku k úkonům souvisejícím s podáním žádosti. 

Hlasování o usnesení č. 158/2011: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 159/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o výpůjčce čís. Smlouvy: 6/HK/Ky/VYP/11/N předložený Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 159/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 160/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o výpůjčce čís. smlouvy: 7/HK/Ky/VYP/11/N předložený Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 160/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 161/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor o jeden rok tj. do 1.5.2012 v č.p.2 v Rozběřicích stávajícímu nájemci panu Martinu Rakovi.

Hlasování o usnesení č. 161/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 162/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur: 

·         Ing. Jaroslav Štěchovský, IČ: 71225897, částka 60.000,- Kč, energetický audit na MŠ Chlum a OÚ,  

·         CIVAS s.r.o., IČ: 25281810, částka 18.576,- Kč, antuka,

·         Ing. Viktor Netušil, IČ: 60140186, částka 7.420,-  Kč, geometrický plán Rozběřice,

·         Kamenoprůmysl Hradec Králové s.r.o., IČ: 47450207, částka 204.000,- Kč oprava „Šrámova kříže“,

·         Jiří Smetiprach, IČ:12975206, částka 50.696,39 Kč, sekání trávy,

·         Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, částka 794.400,- Kč,

·         M-STAV s.r.o., IČ: 26003589, částka 95.670,- dům čp. 54 Bříza,

·         Jan Strnad, IČ: 72879904, částka 154.707,- Kč, dům čp. 54 Bříza,

·         Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 20.625,- Kč, dům čp. 54 Bříza,

·         Jaroslav Došel, IČ: 10468510, částka 70.188,- Kč, dovybavení parku,

·         Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 9.876,- Kč, oprava veř.osvětl.,

·         Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, částka 79.476,- Kč, oprava veř.osvětl. Chlum,

·         Jiří Bažant, IČ:60141433, částka 39.909,60 Kč, dveře a zárubně zasedací místnost OÚ,

·         Ing. Luděk Simonides, IČ:63377686, částka 8.000,- Kč, kontrola dětských hřišť,

·         Ing. Karel Žáček, IČ: 43474438, částka 115.498,90 Kč podřezání čp.54 Bříza,

·         Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, částka 1.200,- Kč jednorázová náhrada chodník Lípa,

·         Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, částka 1.200,- Kč jednorázová náhrada chodník Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 162/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018