Usnesení ze dne 09.04.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 9. 4. 2015 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 49/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.3.2015 návrhovou komisi ve složení pan Josef Macháček a Ing. Pavel Černý

Hlasování o usnesení č.  49/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0 - bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 50/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 9.4.2015 jako ověřovatele zápisu Jaroslav Došel a Stanislav Novák

 

Hlasování o usnesení č.  50/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0 - bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 51/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 9.4.2015

Hlasování o usnesení č.  51/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0 - bylo schváleno.  
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 52/2015: ZO rozhodlo o pořízení územní studie pro lokalitu R-Z1 Rosnice - plochy smíšené obytné venkovské a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.    

Hlasování o usnesení č.  52/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 53/2015: ZO rozhodlo o pořízení druhé etapy územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.    

Hlasování o usnesení č. 53/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 54/2015: ZO rozhodlo o pořízení územní studie pro lokalitu V-Z9  „Veřejné prostranství, veřejná zeleň“ a jako pořizovatele územní studie vybírá MMHK odbor hlavního architekta.    

Hlasování o usnesení č.  54/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 55/2015: ZO bere na vědomí návrhy zadání územních studií projednaných při dnešním zasedání.

Hlasování o usnesení č.  55/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019