Usnesení ze dne 08. 11. 2010

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 8. 11. 2010 (místo konání: místní část Všestary, zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 1/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 8. 11. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Václavíka a Ing. Pavla Šanderu.
Hlasování o usnesení č. 1/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 2/2010: ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) volba starosty

b) určení počtu místostarostů

c) volba místostarosty

d) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Diskuse

7) Závěr
Hlasování o usnesení č. 2/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 3/2010: ZO schvaluje tajný způsob hlasování volby starosty.
Hlasování o usnesení č. 3/2010: pro 6, proti 8, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 4/2010: ZO Všestary volí starostou Obce Všestary p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 4/2010: pro 6, proti 9, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 5/2010: ZO Všestary volí starostkou Obce Všestary JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 5/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 6/2010: ZO Všestary schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování o usnesení č. 6/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 7/2010: ZO Všestary volí místostarostou Obce Všestary p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 7/2010: pro 7, proti 8, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 8/2010: ZO Všestary volí místostarostou Obce Všestary Ing. Vladimíra Fofa.
Hlasování o usnesení č. 8/2010: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 7 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 9/2010: ZO Všestary v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě - uvolněn.
Hlasování o usnesení č. 9/2010: pro 4, proti 6, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 10/2010: ZO Všestary v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě  - neuvolněn.
Hlasování o usnesení č. 10/2010: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 11/2010: ZO Všestary v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě  - uvolněn.
Hlasování o usnesení č. 11/2010: pro 14 proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 12/2010: ZO Všestary zřizuje finanční výbor a zřizuje kontrolní výbor.
Hlasování o usnesení č. 11/2010: pro 15 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 13/2010: ZO Všestary schvaluje pětičlenný finanční výbor.
Hlasování o usnesení č. 13/2010: pro 7 proti 3, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 14/2010: ZO Všestary schvaluje tříčlenný finanční výbor.
Hlasování o usnesení č. 14/2010: pro 9 proti 3, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 15/2010: ZO Všestary schvaluje tříčlenný kontrolní výbor.
Hlasování o usnesení č. 15/2010: pro 14 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 16/2010: ZO Všestary volí předsedou finančního výboru Ing. Milana Svobodu.
Hlasování o usnesení č. 16/2010: pro 10 proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 17/2010: ZO Všestary volí předsedou kontrolního výboru Ing. Radka Jásenského.
Hlasování o usnesení č. 17/2010: pro 13 proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 18/2010: ZO Všestary odkládá volbu členů finančního výboru a kontrolního výboru na příští zasedání.
Hlasování o usnesení č. 18/2010: pro 15 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 19/2010: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 450,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování o usnesení č. 19/2010: pro 15 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 20/2010: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 23.533,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
Hlasování o usnesení č. 20/2010: pro 14 proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 21/2010: ZO Všestary v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Hlasování o usnesení č. 21/2010: pro 15 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018