Usnesení ze dne 08.01.2009

Příloha č. 2  zápisu ze zasedání ZO ze dne 8.1.2009 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 8. 1. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 1/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 8. 1. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a p. Josefa Štefanku.
Hlasování o usnesení č. 2/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje tajnou volbu starosty.
Hlasování o usnesení č. 3/2009: pro 2, proti 10, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO Všestary schvaluje do funkce neuvolněné starostky JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 4/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO volí do funkce uvolněného místostarosty Ing. Michala Dernera.
Hlasování o usnesení č. 5/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje vyjednávací tým (JUDr. Zlatohlávková, p. Mareš), aby na zítřejším jednání (9. 1. 2008) se zpracovatelem projektu CEP, po seznámení se všemi rozhodujícími skutečnostmi, rozhodl o vyřazení SO 04 – úprava dvora ze žádosti o dotaci.
Hlasování o usnesení č. 6/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje případnou úhradu neinvestičních nákladů na žačku v ZŠ Hořice.
Hlasování o usnesení č. 7/2009: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení pozemků p.č. 316/13, 343/4, 422/2, 422/1 v kat. území Všestary, jako plochu určenou pro rozšíření archeoparku a objízdné komunikace kolem hřbitova do změny UP č.3 Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 8/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Muzea Východních Čech v HK z 5. 1. 2009 na skácení požadovaných 3 ks listnatých stromů a doporučuje provést náhradní výsadbu.
Hlasování o usnesení č. 9/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s pronájmem prostoru bývalé pedikúry za účelem oddychové místnosti pro děti, v souladu s žádostí, pí. Kracíkové bez stavebních úprav, za cenu a na dobu uvedenou v záměru.
Hlasování o usnesení č. 10/2009: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje p. Josefa Mareše za člena rady Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 11/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018