Usnesení ze dne 06.11.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 06. 11. 2014 (místo konání: hospůdka „U Monči“, místní část Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 1/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 6.11.2014 do návrhové komise  Ing. Šanderu a pana Macháčka

Hlasování o usnesení č. 1/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh
usnesení č. 2/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 6.11.2014 jako ověřovatele zápisu  Ing. Pleschingera a Ing. Jásenského
Hlasování o usnesení č. 2/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2  bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 3/2014: ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1)      Složení slibu členů zastupitelstva

2)      Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

3)      Schválení programu

4)      Volba starosty a místostarosty

a.       určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

b.      volba starosty

c.       určení počtu místostarostů

d.      volba místostarosty

5)      Volba členů rady obce

6)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a.       určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru

b.      volba předsedy finančního výboru

c.       volba předsedy kontrolního výboru

d.      volba členů finančního výboru a kontrolního výboru

7)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)

8)      Osadní výbory

9)      Závěr

Hlasování o usnesení č. 3/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 5bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 4/2014: ZO schvaluje, že funkce starosty a místostarosty budou vykonávat členové zastupitelstva jako dlouhodobě uvolnění. 

Hlasování o usnesení č. 4/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 5/2014: ZO Všestary volí starostkou Obce Všestary IČ: 00269760 JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Ing. Pavel Šandera – proti návrhu

Marika Čapková Dohnalová – pro návrh

Ing. Pavel Černý – zdržel se

Ing. Michal Derner – proti návrhu

Jaroslav Došel – pro návrh

Radovan Dvořák – pro návrh

Ing. Vladimír Fof – proti návrhu

Ing. Radek Jásenský – proti návrhu

MUDr. Michal Kovalský – zdržel se

Josef Macháček – proti návrhu

MVDr. Michal Novák – pro návrh

Stanislav Novák – zdržel se

Ing. Petr Pleschinger – zdržel se

Ladislava Rezková – proti návrhu

JUDr. Zuzana Zlatohlávková – pro návrh

Hlasování o usnesení č. 5/2014: pro 5, proti 6, zdržel se hlasování 4návrh usnesení nebyl přijat

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 6/2014: ZO Všestary volí starostou Obce Všestary IČ: 00269760  Ing. Michala Dernera

Ladislava Rezková – pro návrh

Ing. Pavel Šandera – pro návrh

JUDr. Zuzana Zlatohlávková – zdržela se

Marika Čapková Dohnalová – proti návrhu

Ing. Pavel Černý – pro návrh

Ing. Michal Derner – zdržel se

Jaroslav Došel – zdržel se

Radovan Dvořák – zdržel se

Ing. Vladimír Fof – pro návrh

Ing. Radek Jásenský – pro návrh

MUDr. Michal Kovalský – pro návrh

Josef Macháček – pro návrh

MVDr. Michal Novák – zdržel se

Stanislav Novák – pro návrh

Ing. Petr Pleschinger – pro návrh

Hlasování o usnesení č. 6/2014: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 5návrh usnesení byl přijat

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 7/2014: ZO Všestary schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování o usnesení č. 7/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 8/2014: ZO Všestary volí místostarostou Obce Všestary Ing. Vladimíra Fofa.

JUDr. Zlatohlávková – zdržela se

Marika Čapková Dohnalová – zdržela se

Ing. Pavel Černý – pro návrh

Ing. Michal Derner – pro návrh

Jaroslav Došel – pro návrh

Radovan Dvořák – zdržel se

Ing. Vladimír Fof – zdržel se

Ing. Radek Jásenský – pro návrh

MUDr. Michal Kovalský – pro návrh

Josef Macháček – pro návrh

MVDr. Michal Novák – pro návrh

Stanislav Novák – pro návrh

Ing. Petr Pleschinger – pro návrh

Ladislava Rezková – pro návrh

Ing. Pavel Šandera – pro návrh
Hlasování o usnesení č. 8/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 4usnesení bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 9/2014: ZO Všestary volí členkou rady obce Všestary paní Ladislavu Rezkovou.

Hlasování o usnesení č. 9/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 4usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 10/2014: ZO Všestary volí členem rady obce Všestary pana Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č. 10/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 4usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 11/2014: ZO Všestary volí členem rady obce Všestary pana Stanislava Nováka.

Hlasování o usnesení č. 11/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1usnesení bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 12/2014: ZO Všestary zřizuje finanční výbor a zřizuje kontrolní výbor.

Hlasování o usnesení č. 12/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 13/2014: ZO Všestary schvaluje tříčlenný finanční výbor.

Hlasování o usnesení č. 13/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 14/2014: ZO Všestary schvaluje tříčlenný kontrolní výbor.

Hlasování o usnesení č. 14/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 15/2014: ZO Všestary volí předsedou finančního výboru pana Ing. Petra Pleschingera.

Hlasování o usnesení č. 15/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 16/2014: ZO Všestary volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č. 16/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 17/2014: ZO Všestary odkládá volbu členů finančního výboru a kontrolního výboru na příští zasedání.

Hlasování o usnesení č. 17/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 3usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 18/2014: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce, předsedy a člena výboru v zákonné výši. Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce ve výši 540,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování o usnesení č. 18/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 19/2014: ZO Všestary v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Hlasování o usnesení č. 19/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1usnesení bylo přijato

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 20/2014: ZO Všestary souhlasí se zřízením osadních výborů v případě, že v místních částech obce bude ze strany občanů zájem.

Hlasování o usnesení č. 20/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení bylo přijato

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019