Usnesení ze dne 06.09.2012

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 06. 09. 2012 (místo konání: Hostinec U Kudrnů, místní část Bříza)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 84/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 06.09.2012

Hlasování o usnesení č. 84/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.85/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 06.09.2012 návrhovou komisi ve složení  Ing. Derner, Ing. Svoboda.

a jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Došla, p. Přemysla Vecka.

Hlasování o usnesení č. 85/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 86/2012: ZO schvaluje zrušení usnesení č. 42/2010, 182/2011, 186/2011 a 83/2012.

Hlasování o usnesení č. 86/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 87/2012: ZO schvaluje odkup pozemků pro výstavbu chodníků v projektu „Všestarské chodníky“ za cenu 200,- Kč a za m2.

Hlasování o usnesení č. 87/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 88/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pozem. par. 32/1 v k.ú. Všestary pro nájemce pana Jana Faistla a Šárku Maisnerovou za roční nájemné 180,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 88/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 89/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pozem. par. 64  v k.ú. Lípa pro nájemce pana Josefa Štefanku za roční nájemné 150,- Kč na dobu 5 let. 

Hlasování o usnesení č. 89/2012: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 2 nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č.  90/2012: ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 95 pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela  původ Pozemkový katastr (PK)  od pana Güntera Klingera za kupní cenu 200 Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 90/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 91/2012: ZO schvaluje nabídku č. 2012/373 ze dne 30.7.2012 na opravu izolace střechy tělocvičny a pavilonu učeben v provedení nástřik PUR + silikonová UV vrstva se zásypem drcené břidlice a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s výhradou, že PUR izolace bude provedena v tloušťce 50 – 55 mm.

Hlasování o usnesení č. 91/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 92/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – navýšení na straně příjmů o 752.970,- Kč, navýšení na straně výdajů o 3,395.470,- Kč, rozdíl 2,642,500,- Kč tvoří změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, tj. financování pol. 8115.

Hlasování o usnesení č. 92/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 93/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření obce.

Hlasování o usnesení č. 93/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 94/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z programu „Všestarské neziskovky“

·         SDH Rozběřice žádá o částku 4.964,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského dne, konaného 18.8.2012 (plus částku 1.920,- Kč (32 x 60Kč) – příspěvek na dítě na dětský den),

·         ŠK Lípa žádá o částku 5.820,- Kč, jako příspěvek na nákup cen do šesti letních turnajů pro příchozí,

·         Nohejbal klub Bříza žádá o částku 3.094,- Kč, jako příspěvek na uspořádání sportovního odpoledne pro děti a turnaj v nohejbalu.

Hlasování o usnesení č. 94/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo/ nebylo/schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 95/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury

·         M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce na MŠ Chlum, částka 956.287,20 Kč,

·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka 7.920,- Kč,

·         Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – oprava multikáry, výroba a montáž vývěskové skříňky, výměna kanalizační vpusti u školy, oprava vchodových dveří na OÚ, částka 19.248,- Kč,

·         INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n. Labem – dopravní značení Bitva na Chlumu, částka 5.507,- Kč,

·         Bc. Lenka Moravcová – BLANKET SERVIS, IČ: 75543761, Komenského 595, 463 42 Hodkovice – Insignie, částka 7.026,- Kč,

·         AV-AUDITING, spol. s r.o., IČ: 49285220, Tolarova 317, 533 51 Pardubice – veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Všestary, částka 39.360,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – projektová dokumentace na izolaci OÚ Všestary proti vlhkosti, částka 14.400,- Kč

·         Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká čp. 13, 628 00 Brno- roční kontrola dětských hřišť 2012, částka 8.000,- Kč

Hlasování o usnesení č. 95/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018