Usnesení ze dne 04.09.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 4.9.2008 jako ověřovatele zápisu JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a p. Josefa Štefanku a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a p. Petr Gabriel.
Hlasování o usnesení č. 169/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 4.9.2008.
Hlasování o usnesení č. 170/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vícepráce za rozšíření zakázky nad rámec smlouvy v celkové částce 586.816,- Kč na akci „Všestary-Bříza, rekonstrukce návsi“ od SOVIS s.r.o. (IČ: 25253697).
Hlasování o usnesení č. 171/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje mandátní smlouvu se spol. Centrum evropského projektování a.s. (IČ: 27529576), na projekt z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, s odměnou mandatáře v částce 232.050,- Kč včetně DPH (cena pevná a nepřekročitelná).
Hlasování o usnesení č. 172/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje mandátní smlouvu se spol. Centrem evropského projektování a.s. (IČ: 27529576), na projekt z Operačního programu životní prostředí, s odměnou mandatáře v částce 232.050,- Kč včetně DPH (cena pevná a nepřekročitelná).
Hlasování o usnesení č. 173/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018