Usnesení ze dne 03.12.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 3.12.2008 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a p. Josefa Štefanku a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 240/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 3.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 241/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje metodiku pro poskytování spolkům a neziskovým organizacím působícím v našich obcích (viz. příloha zápisu) podle varianty č. 1, kterou předložila komise jmenovaná usnesením č. 122/2007.
Hlasování o usnesení č. 242/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury v částce 13.709,- Kč pro JUDr. Zlatohlávkovou za právní pomoc při plnění usnesení č.115/2008 o odkoupení pozemku pí. Zajíčkové (Jeřice) a dalších pozemků pro hřbitovní komunikaci ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 243/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi zajistit svázání zápisů ze zastupitelstva a usnesení, a to za každý rok samostatně, a na příštím zasedání seznámit zastupitele s termínem vyhotovení.
Hlasování o usnesení č. 244/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Jednací řád pro zasedání zastupitelstva Obce s platností od 1.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 245/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vypsáním výzev na „Dodláždění zastávek ve Všestarech“ a „Vypracování dokumentace na ČOV“.
Hlasování o usnesení č. 246/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018