Usnesení ze dne 02.11.2006

Usnesení ZO č.1/2006:
ZO schvaluje navrhnutý program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všestary, které se koná 2.11.2006 v zasedací místnosti OÚ Všestary.

Usnesení ZO č.2/2006:
ZO schvaluje p.Josefa Peška a MVDr.Michala Nováka jako ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání ZO.

Usnesení ZO č.3/2006:
ZO schvaluje způsob provedení ověření platnosti voleb členů zastupitelstva při kterém nebyly zjištěny žádné závady.

Usnesení ZO č.4/2006:
ZO schvaluje určení funkce starosty obce jako uvolněné.

Usnesení ZO č.5/2006:
ZO schvaluje veřejný způsob hlasování o volbách starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů a komisí, s tím, že se bude vždy hlasovat v pořadí od kandidáta, který byl navržen jako poslední.

Usnesení ZO č.6/2006:
ZO schvaluje volbu p.Josefa Macháčka do funkce starosty obce.

Usnesení ZO č.7/2006:
ZO schvaluje volbu p.Josefa Mareše do funkce místostarosty obce.

Usnesení ZO č.8/2006:
ZO schvaluje Bc.Martina Lučického, p.Přemysla Vecka a JUDr.Zuzanu Zlatohlávkovou jako další členy rady obce.

Usnesení ZO č.9/2006:
ZO schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru a stavební komise.

Usnesení ZO č.10/2006:
ZO schvaluje volbu p.Petra Gabriela do funkce předsedy finančního a kontrolního výboru.

Usnesení ZO č.11/2006:
ZO schvaluje stavební komisi ve složení předseda p.Josef Štefanka a členové Radovan Dvořák a Jan Martínek.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018