Stanovení počtu členů ZO pro období 2010-2014

 

 
    Zastupitelstvo obce Všestary stanovuje
 
 
Na základě § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanovilo zastupitelstvo obce Všestary na svém zasedání dne 22.7.2010 usnesení č. 128/2010 počet členů zastupitelstva obce Všestary následovně:
 
- počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014, kteří se budou volit ve volbách do zastupitelstev obcí dne 15. a 16. října 2010, na 15.
 
 
                                                                                                  JUDr.Zuzana Zlatohlávková, v.r.
                                                                                                            starostka obce
 
 
Vyvěšeno:
Sejmuto :                                                                                …………………………………………………….
                                                                                                             razítko a podpis oprávněné osoby,
                                                                                                              která potvrzuje vyvěšení a sejmutí
                

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018