Rozpočet na rok 2010

           
 

Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2010

 
       
Návrh
 
 
§
pol
Rozpočtové příjmy
2010
 
 
0000
 1111
Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti 
2 321,000
 
 
0000
 1112
Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných
592,000
 
 
0000
 1113
Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů 
208,000
 
 
0000
 1121
Daň z příjmů právnických osob 
2 590,000
 
 
0000
 1211
DPH
4 890,000
 
 
0000
 1511
Daň z nemovitostí
1 600,000
 
 
 
 
Daně celkem
12 201,000
 
 
 
 
 
 
 
 
0000
 1341
Poplatek ze psů 
24,000
 
 
0000
 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství 
3,000
 
 
0000
 1347
Poplatek za provozování výherního hracího automatu
 
 
 
0000
 1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
 
 
 
0000
1347
Popl.za prov.výherních hracích přístrojů
15,000
 
 
0000
 1361
Správní poplatky
75,000
 
 
 
 
Poplatky celkem
117,000
 
 
 
 
 
 
 
 
0000
4111
Neinv. Přijaté transf. Z VPS SR
0,000
 
 
0000
 4112
Neinv.dotace přijaté ze SR                                                        
1 494,490
 
 
0000
4116
Ost. Neinvetsiční přijaté transfery ze SR
0,000
 
 
0000
 4121
Neinv.dotace přijaté od obcí
700,000
 
 
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (příspěvek na hasiče….)
0,510
 
 
0000
4222
Investiční transfery přijaté od krajů (HZ Rozběřice)
0,000
 
 
 
 
Transfery celkem
2 195,000
 
 
0000
 
 
14 513,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 1019
 
Příjmy z pronájmu pozemků
53,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 1039
 
Výtěžnost lesa
25,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 2310
 
Poskytování služeb - pitná voda
3,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2210
Přijaté sankční platby
0,000
 
 
 
2324
Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady
0,000
 
 
3113
 
Základní školy
0,000
 
 
 
 
 
 
 
 
3314
 
Činnosti knihovnické
0,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2111
příjmy z poskyt.služeb a výrobků                                                 nájmy
0,000
 
 
 
2132
příjmy z pronájmů ost.nemovitostí                                            vstupné
0,000
 
 
 3412
 
Sportovní zařízení v majetku obce
0,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2111
příjmy z poskyt.služeb a výrobků                                                 nájmy
148,000
 
 
 
2132
příjmy z pronájmů ost.nemovitostí                                             
140,000
 
 
 3612
 
Bytové hospodářství
288,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 3613
 
Nebytového hospodářství   (nájem + přefakturace)
260,000
 
 
 
 
 
 
 
 
3632
 
Pohřebnictví
6,000
 
 
 3639
 
Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků
4,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2111
příjmy z poskyt.služeb a výrobků
240,000
 
 
 
2112
příjem z prodeje zboží
20,000
 
 
 3722
 
Komunální odpad
260,000
 
 
 
 
 
 
 
 
4359
 
Rozvoz obědů
41,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 6171
 
Činnost místní správy   (prodej pohledů, ... 
68,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 6310
 
Ostatní příjmy z finančních operací
67,000
 
 
 
 
 celkem rozpočtové příjmy
15 588,000
 
           
           
 
 
     
Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2010
   
       
Návrh na rok
 
o.z.
 §
pol
Rozpočtové výdaje
2010
 
 
1039
 
Pěstební činnost (Les)
18,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5169
Nákup ostatních služeb
5,000
 
 
 
5171
opravy a udržování (drobné opravy vozovek…..)
100,000
 
 
 
6121
Budovy, haly,stavby
13,000
 
 
2212
 
Silnice
118,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5171
opravy a udržování
500,000
 
 
 
6121
budovy,haly,stavby
200,000
 
 
2219
 
Ostatní pozemní komunikace
700,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5169
Nákup ostatních služeb
0,000
 
 
 
5323
Neinvestiční transfery krajům
46,000
 
 
2221
 
Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost
46,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 2310
 
 Pitná voda  + ČOV Bříza(el. en. + opravy)
50,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5139
nákup materiálu
1,000
 
 
 
5169
ostatní služby
15,000
 
 
 
5171
opravy a údržba
27,000
 
 
 
 
PD SP-ČOV + kanalizace Všestary, Rosnice, Rozběřice (z celk. 1.844 mil)
737,000
 
 
 
 
PD ÚR - kanalizace Bříza, Lípa, Chlum
770,000
 
 
 
 
PD SP - kanalizace Bříza, Lípa, Chlum (úvodní část z 1,5 ?mil.)
700,000
 
 
 
6121
Budovy haly,stavby - projekty
2 207,000
 
 
 2321
 
 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly -
2 250,000
 
 
 
 
 
 
 
 
2333
5117
Úpravy drobných vodních toků - údržba
10,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5139
nákup materiálu
5,000
 
 
 
5169
ostatní služby
1,000
 
 
 
5171
opravy
0,000
 
 
 
5175
pohoštění
0,000
 
 
 
6121
Budovy haly,stavby
3 088,000
 
 
 
 
Zateplení a výměna oken MŠ a ŠJ (celková investice 5,329.698 Kč)
1 988,000
 
 
 
 
Zateplení a výměna oken MŠ Chlum
1 100,000
 
 
 3111
 
 Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům
3 094,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5169
ostatní služby
1,000
 
 
 
5321
neinvestiční transfery obcícm
7,000
 
 
 
5331
Náklady na provoz
2 500,000
 
 
 
5171
Opravy
0,000
 
 
 
6121
Budovy ,haly,stavby -
1 832,000
 
 
 
 
Zateplení a výměna oken 2. stupně ZŠ (4,133 mil Kč)
1 832,000
 
 
 3113
 
 Základní škola  
4 340,000
 
 
 
 
 
 
 
 
3114
5339
Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO
10,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5136
knihy,uč.pomúcky,tisk
13,000
 
 
 
5137
DHDM
0,000
 
 
 
5139
nákup materiálu
1,000
 
 
 
5172
programové vybavení
0,000
 
 
3314
 
Činnosti knihovnické
14,000
 
       
 
 
 
3119
5222
Ost. zál.kultury-neinv.transf občanským sdružením
5,000
 
       
 
 
 
 
5171
Drobné sakrální stavby
230,000
 
 
3326
 
Obnova kulturních památek
230,000
 
 
 
 
 
 
 
 
3330
 
Činnost registr. církví - příspěvek na opravy
50,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5169
ostatní služby
20,000
 
 
 
5171
opravy a údržba
36,000
 
 
3341
 
Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledeně)
56,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 3399
 
 Ost. záležitosti kultury
70,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5171
Opravy a udržování
200,000
 
 
 
5222
neinv.transfery občanským sdružení
4,000
 
 
 
6121
budovy, haly, stavby (hřiště ZŠ + sokolovna)
50,000
 
 
 3412
 
 Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie … 
254,000
 
       
 
 
 
3419
 
Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům …)
15,000
 
       
 
 
 
 
5222
Komitét, diakonie, občanská sdružení
10,000
 
 
 
5529
Příspěvky na spolkovou činnost
190,000
 
 
 
 
Příspěvky všestarským neziskovám
150,000
 
111
 
 
Příspěvky dětem (Mikuláš, dětský den)
40,000
 
 
3429
 
Ostatní zájmová činnost
200,000
 
       
 
 
 
 
5137
DHM
0,000
 
 
 
5139
nákup materiáli j.n.
4,000
 
 
 
5151
studená voda
40,000
 
 
 
5154
elektrická energie
5,000
 
 
 
5169
nákup ostatních služeb
25,000
 
 
 
5171
Opravy a udržování
30,000
 
 
 3612
 
 Bytové hospodářství - vodné, údržba …  
104,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5169
nákup ostatních služeb
15,000
 
 
 
5171
Opravy a udržování
25,000
 
 
 3613
 
 Nebytové hospodářství – ostatní údržba  
40,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5154
El.energieVO
195,000
 
 
 
5169
nákup ostatních služeb
5,000
 
 
 
5171
Opravy a udržování VO
40,000
 
 
 
6121
Investice do VO (Vaněk+nové VO)
200,000
 
 
 3631
 
 Veřejné osvětlení
440,000
 
       
 
 
 
 
5139
nákup materiáli j.n.
40,000
 
 
 
5169
nákup ostatních služeb
10,000
 
 
 
5171
Opravy a udržování
462,000
 
 
 
 
oprava hřbit. domku Všestary (celkem 729.938) -spoluúčast na dotaci
362,000
 
 
 
 
repase vrathřbitova Všestary
100,000
 
 
 
5192
poskyt.neinvets.příspěvky, náhrady
5,000
 
 
 3632
 
 Pohřebnictví
517,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna ÚPO č. 2
69,000
 
 
 
 
Nový ÚPO (podíl na dotaci)
100,000
 
 
 3635
 
 Územní plánování
169,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením (komitét)
50,000
 
 
 
5329
osta.neinv.transfery VR územ.úrovně - přípspěvky do DSO
100,000
 
 
 
6349
osta.inv.transfery VR územ.úrovně (DSO - podíly na společných závazcích)
20,000
 
 
 3639
 
 Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion
170,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 3699
 
 Ost. Zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce)
1,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 3721
 
 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
40,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5169
nákup ostatních služeb
500,000
 
 
 3722
 
 Sběr a odvoz komunálních odpadů
500,000
 
       
 
 
 
 3741
 
 Ochrana druhů a stanovišť
0,000
 
       
 
 
 
 
5011
platy zaměstnanců (TS) 
650,000
 
 
 
5031
sociální
163,000
 
 
 
5032
zdravotní poj.
59,000
 
 
 
5134
OOP
10,000
 
 
 
5137
DHM (stroje a zařízení v ceně 3 - 40 tKč)
70,000
 
 
 
5139
Materiál (posyp, mulč, písek, náhr.díly, rostliny…)
150,000
 
 
 
5156
PHM
60,000
 
 
 
5162
služby telekomunikační a radiokomunikační
1,000
 
 
 
5167
školení
5,000
 
 
 
5169
nákup ost. služeb (Smetiprach, prořezy, údržba potoka, cyklostezka...)
40,000
 
 
 
5171
Opravy a udržování (technika, odp.koše, …)
320,000
 
 
 
5175
Pohoštění
2,000
 
 
 3745
 
 Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně BOBR, mzdy, ND, dětská hřiště
1 530,000
 
 
 
 
 
 
 
 
4319
 
Ostatní výdaje související se soc. podpor
0,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5139
Nákup materiálu j.n.
2,000
 
 
 
5156
PHM
16,000
 
 
 
5169
nákup ostatních služeb
10,000
 
 
 
5171
opravy a údržby (Pick-up)
10,000
 
 
 
 
Kulturní akce po seniory
40,000
 
 
 
5175
Pohoštění - setkání seniorů
10,000
 
 
 
5499
Obědy
133,000
 
 
4359
 
Pomoc starším občanům
221,000
 
       
 
 
 
 
5019
Ostatní platy - refundace (školení + zásahy)
7,000
 
 
 
5039
pojistné - refundace
4,000
 
 
 
5132
ochranné pomůcky
15,000
 
 
 
5134
prádlo oděv obuv
10,000
 
 
 
5137
DDM - (zásahové helmy, stříkačka, a pod.…..) 
50,000
 
 
 
5139
Nákup materiálu (lékárnička, ….)
10,000
 
 
 
5151
Voda
2,000
 
 
 
5154
El.energie
170,000
 
 
 
5156
PHM
16,000
 
 
 
5162
mobil Chlum
3,000
 
 
 
5167
školení
13,000
 
 
 
5169
ostatní služby - revize, technické prohlídky ….
25,000
 
 
 5512
 
 PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,
375,000
 
       
 
 
 
 
5023
odměny zastupitelů
1 000,000
 
 
 
5031
soc.pojištění
108,000
 
 
 
5032
zdr.pojištění
90,000
 
 
 
5136
tisk (knihy, učebnice, časopisy ..)
5,000
 
 
 
5137
DHDM
0,000
 
 
 
5162
Telefony (pevné + mobilní)
35,000
 
 
 
5167
školení
5,000
 
 
 
5169
Nákup ostatních služeb
0,000
 
 
 
5175
pohoštění
2,000
 
 
 
5199
výdaje související s neinvestičními nákupy (fond starosty - ceny apod.)
20,000
 
 
 6112
 
 Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, fond starosty …)
1 265,000
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6114
 
Volby do PS PČR
0,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 6115
 
Volby do obecních zastupitelstev
0,000
 
       
 
 
 
 
5011
platy
531,000
 
 
 
5021
dohody o provedení práce, o prac. činnosti (VO,knihovny, brigádníci)
130,000
 
 
 
5031
soc.poj (k platům a dohodám o prac. činnosti)
130,000
 
 
 
5032
zdrav. poj
48,000
 
 
 
5038
povinné pojistné
10,000
 
 
 
5136
tisk (knihy, učebnice, časopisy ..)
19,000
 
 
 
5137
DHDM (dlouhodobý hm.drobný majetek)
50,000
 
 
 
5138
nákup zboží ( popelnice)
10,000
 
 
 
5139
nákup materiálu (kanc. potř., ….)
100,000
 
 
 
5151
studená voda
0,000
 
 
 
5154
el.energie(č.p.35, tel.věž,….)
113,000
 
 
 
5155
Pevná paliva
1,000
 
 
 
5156
PHM (felicie)
25,000
 
 
 
5161
služby pošt
20,000
 
 
 
5162
telefony
72,000
 
 
 
5164
nájemné
0,000
 
 
 
5166
konzultační a porad. právní služby
22,000
 
 
 
5167
školení
22,000
 
 
 
5169
nákup ostatních služeb
300,000
 
 
 
5171
opravy a udržování
50,000
 
 
 
5172
program vybavení
0,000
 
 
 
5173
Cestovné
1,000
 
 
 
5175
pohoštění
15,000
 
 
 
5179
ostaní nákupy jinde neuvedené
1,000
 
 
 
5192
poskytnuté neinv.příspěvky,náhrady (FKSP)
50,000
 
 
 
5213
Neinvestiční transfery právnickým osobám
6,000
 
 
 
5321
Přestupková řízení v HK
6,000
 
 
 
5362
platby daní a poplatků SR
2,000
 
 
 
5363
úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,000
 
 
 
5499
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
260,000
 
 
 
5909
ostatní neinvestiční výdaje j.n.
0,000
 
 
 
6121
budovy, haly, stavby
100,000
 
 
 
6122
stroje přístroje zařízení   DHM (dlouhodobý majetek nad 40 TKč)
0,000
 
 
 
6130
pozemky
500,000
 
 
 6171
 
 Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ...
2 594,000
 
       
 
 
 
 6310
 
 Obecné výdaje z finančních operací          
15,000
 
       
 
 
 
 6320
 
 Pojištění    
100,000
 
       
 
 
 
6402
 
Finanční vypořádání z minulých let
0,000
 
       
 
 
 
 6409
 
 Nespecifikované rezervy     
242,879
 
       
 
 
 
 
 
celkem rozpočtové výdaje
19 853,879
 
           
     
rozdíl (příjmy - výdaje)
-4 265,879
 
           
 
 
 
rozpočtové příjmy
15 588,000
 
 
 
 
rozpočtové výdaje
-19 853,879
 
 
 6420
 
Financování - zůstatek na účtu
4 265,879
 
 
 
 
součet
0,000
 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018