Rozpočet na rok 2008

Na základě § 11 a 12 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vypracoval územně samosprávný celek obec Všestary
návrh rozpočtu obce Všestary na rok 2008, který schválilo zastupitelstvo Obce Všestary usnesením č. 39/2008 ze dne 21.2.2008.

Příjmové položky

Částky v tis.Kč

Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti 2.500,00
Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných 900,00
Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů 160,00
Daň z příjmů právnických osob 2.900,00
DPH 4.500,00
Poplatek ze psů 30,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2,00
Správní poplatky 50,00
Daň z nemovitostí 1.600,00
Neinv.dotace přijaté ze SR 708,930
Neinv.dotace přijaté od obcí 50,00
Příjmy z pronájmu pozemků 68,00
Výtěžnost lesa 40,00
Poskytování služeb - pitná voda 10,00
Sportovního zařízení v majetku obce 1.500,00
Bytové hospodářství 200,00
Nebytového hospodářství 150,00
Komunální služby – pronájem pozemků 6,00
Komunální odpad 120,00
Rozvoz obědů 45,00
Činnost místní správy 60,00
Ostatní příjmy z finančních operací 50,00
Celkem 15.649,930

Zůstatek z běžného účtu 6.583,505

Výdajové položky

Částky v tis.Kč

Pěstební činnost 30,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5.200,00
Pitná voda 40,00
Odvádění a čištění odpadních vod 300,00
Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům 10,00
Základní škola 3.000,00
Činnosti knihovnické 20,00
Ochrana památek a kulturního dědictví 30,00
Rozhlas a televize 20,00
Ostatní záležitosti kultury 70,00
Sportovní zařízení v majetku obce 3.500,00
Ostatní těl.činnost 30,00
Zájmová a tělovýchovná činnost 150,00
Bytové hospodářství 200,00
Nebytové hospodářství 600,00
Veřejné osvětlení 230,00
Pohřebnictví 100,00
Územní plánování 100,00
Komunální služby a územní rozvoj 150,00
Ostatní záležitosti 2,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 40,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 270,00
Ochrana druhů a stanovišť 3,00
Péče o vzhled obcí 2.000,00
Ostatní soc.péče a pomoc starším občanům 130,00
PO - dobrovolná část 800,00
Zastupitelstvo obce 1.300,00
Ćinnost místní správy 2.200,00
Obecné výdaje z finančních operací 16,00
Pojištění 90,00
Nespecifikované rezervy 1.602,435
Celkem 22.233,435

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018