Rozpočet na rok 2007

Na základě § 11 a 12 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vypracoval územně samosprávný celek obec Všestary
návrh rozpočtu obce Všestary na rok 2007, který schválilo zastupitelstvo Obce Všestary usnesením č. 50/2007 ze dne 15.2.2007.


 

Příjmové položky

čásky v tis.Kč

Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti 6.200,00 Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných 700,00
Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů 140,00
Daň z příjmů právnických osob 2.600,00
DPH 4.000,00
Poplatek ze psů 30,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2,00
Poplatek za provozování výherního hracího automatu 50,00
Odvod výtěžku z provozování loterií 9,00
Správní poplatky 60,00
Daň z nemovitostí 1.500,00
Neinv.dotace přijaté ze SR 678,91
Neinv.dotace přijaté od obcí 800,00
Příjmy z pronájmu pozemků 50,00
Výtěžnost lesa 40,00
Poskytování služeb - pitná voda 10,00
Sportovního zařízení v majetku obce 1.300,00
Bytové hospodářství 100,00
Nebytového hospodářství 150,00
Komunální služby – pronájem pozemků 5,00
Komunální odpad 170,00
Činnost místní správy 30,00
Ostatní příjmy z finančních operací 50,00
Finanční vypořádání – zůstatek na účtu 3.345,00
Celkem 18.019,91

Výdajové položky

Částky v tis.Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4.500,00
Pitná voda 30,00
Odvádění a čištění odpadních vod 300,00
Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům 10,00
Základní škola 3.000,00
Činnosti knihovnické 10,00
Ochrana památek a kulturního dědictví 200,00
Činnost církví 100,00
Rozhlas a televize 20,00
Ostatní záležitosti kultury 50,00
Sportovní zařízení v majetku obce 2.000,00
Ostatní těl.činnost 30,00
Bytové hospodářství 80,00
Nebytové hospodářství 100,00
Veřejné osvětlení 200,00
Pohřebnictví 100,00
Územní plánování 500,00
Komunální služby a územní rozvoj 2,00
Ostatní záležitosti 2,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 50,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 240,00
Ochrana druhů a stanovišť 3,00
Péče o vzhled obcí 1.270,00
Pečovatelská služba 5,00
Sociální hospitalizace 10,00
Ostatní soc.péče a pomoc starším občanům 130,00
PO - dobrovolná část 600,00
Zastupitelstvo obce 1.300,00
Ćinnost místní správy 2.200,00
Obecné výdaje z finančních operací 15,00
Pojištění 105,00
Nespecifikované rezervy 857,91
Celkem 18.019,91

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018