Počet podpisů pro kandidátní listinu 2010

                                              Oznámení Obecního úřadu Všestary

 
 
 
Obecní úřad Všestary
oznamuje
 
Dále v souladu s ustanovením §27 odst.3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí sděluji, že:
 - petice pro nezávislé kandidáty musí mít minimálně 65 podpisů voličů podporujících jejich kandidaturu
- petice pro sdružení nezávislých kandidátů musí mít minimálně     114 podpisů voličů podporujících jejich kandidaturu
 
 
                                                                                                   JUDr.Zuzana Zlatohlávková, v.r.
                                                                                                            starostka obce
 
Vyvěšeno:
Sejmuto :                                                                                …………………………………………………….
                                                                                                             razítko a podpis oprávněné osoby,
                                                                                                              která potvrzuje vyvěšení a sejmutí
                

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018