Hlášení adresy pro doručování

Hlášení adresy pro doručování.

 

S účinností od 1.7.2009 dochází k novele zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), která se týká možnosti zavedení adresy pro doručování písemností na žádost obyvatele – nově doplněn  § 10b. V informačním systému evidence obyvatel bude od data 1.7.2009 vedena i adresa pro doručování, kterou obyvatel oznámí ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.

Obyvatel může oznámení učinit vždy písemně na doporučený formulář.

Ohlašovna zašle bezodkladně údaje o adrese pro doručování příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností k zavedení do informačního systému evidence obyvatel.    

Doručování bude možné: do datové schránky, pokud si ji fyzická osoba zřídila, dále pak podle § 19 správního řádu na doručovací adresu pro doručování podle zákona o evidenci obyvatel podle § 10b, dále na doručovací adresu, kterou účastník oznámí pro jedno určité řízení, nebo na adresu trvalého pobytu.  

Občan má povinnost si vybírat poštu na této doručovací adrese.  

Změnu nebo zrušení adresy pro doručování oznámí obyvatel stejným způsobem.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018